Waterschap: verzilting valt tot nog toe wel mee

Het verzilte water dat het Hoogheemraadschap Rijnland sinds vorige week binnenlaat is minder zout dan gevreesd. Het chloridegehalte is 325 milligram per liter. Normaal bevat het ingelaten rivierwater 150 milligram per liter. ,,Het oplopen van het zoutgehalte gaat minder snel dan wij hadden voorspeld en waarvoor was gevreesd', zegt een woordvoerder van Rijnland.

Het hoogheemraadschap laat gedurende twee maal vier uur per etmaal 20 kubieke meter water uit de Hollandsche IJssel binnen. ,,We kiezen het beste tijdstip om het zoutste water te vermijden', aldus de woordvoerder. Naast het inlaatpunt in Gouda wordt ook zoet water binnengelaten uit het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit gebeurt met een snelheid van 7 m³/sec. Per etmaal is dit zelfs meer dan bij het hoofdinlaatpunt in Gouda. In het `waterakkoord' dat de Zuid-Hollandse waterschappen overeen zijn gekomen, is bepaald dat 2 m³/sec. voor Schieland is, 2 m³/sec. voor Delfland en 3 m³/sec. voor Rijnland. Volgens de voorlichter bestaat al ervaring met de verdeling van dit water over de verschillende gebieden. Ook nu zou dit ,,naar behoren' verlopen. Rijnland gaat over het oostelijk deel van Zuid-Holland en het zuidelijk deel van Noord-Holland, Schieland en Delfland over westelijk Zuid-Holland.

Met het binnenlaten van rivierwater met een verhoogd zoutgehalte vrezen tuinders voor schade aan hun gewassen. Daarnaast zijn ook natuurbeheerders bezorgd. Vooral Staatsbosbeheer dat grote complexen hooilanden in Zuid-Holland in beheer heeft, vreest dat jarenlange inspanningen door het water met een verhoogd zoutgehalte teniet worden gedaan.

In eerste instantie zijn de boomkwekers rond Boskoop, Waddinxveen en Hazerswoude bang voor het zoutige water. Hun kweekboompjes verdragen water met 150 milligram per liter, maar het ingelaten water heeft een gehalte van 325 mg/l. Daarnaast vreest ook de glastuinbouw in het Wetsland en rond Bleiswijk dat het verzilte water schadelijk is voor de planten.

Per soort is de gevoeligheid verschillend. Sommige glastuinbouwers hebben eigen zoetwaterbekkens, andere zijn voor de beregening van hun kassen afhankelijk van oppervlaktewater. De waterbehoefte verschilt daarom.

De onderhandelingen over de levering van zoet IJsselmeerwater aan tuinders in Zuid-Holland met binnenschepen verkeren in een voorbereidend stadium. Morgen vindt er overleg plaats tussen de landbouworganisatie LTO West en vertegenwoordigers van de binnenvaart. Dat meldt Bureau voorlichting Binnenvaart.

Onderzocht wordt nu hoe de tuinders geholpen kunnen worden. De ingezette schepen zijn in eerste instantie zand- en grindschepen, aldus een woordvoerder van de binnenvaart.