Personalia: J.W. Schuiling

Drs. J.W. Schuiling (44) is met ingang van 1 oktober aanstaande benoemd tot directeur van de directie Werk en Inkomen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hanneke Schuiling werkt sinds 1990 bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van 2000 tot nu is zij directeur Koninkrijksrelaties. Voor haar tijd bij BZK werkte zij bij het ministerie van Financiën. Schuiling volgt drs. J.H.M. Kok op die onlangs in dienst trad bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.