Noodscenario voor langdurige droogte

Het kabinet bereidt nationale maatregelen voor om de gevolgen van de aanhoudende droogte in Nederland te beperken.

Dat staat in een brief van minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) aan provincies, gemeenten, waterschappen, brandweer en politie. Volgens Meteoconsult en het KNMI duurt de droogte nog minimaal tien dagen.

Een van de maatregelen is het beperken van de stroomproductie. Volgens de brief kan dat leiden tot gedeeltelijke, tijdelijke afsluitingen van stroom verspreid over het hele land. Daarnaast noemt de minister het uit veiligheidsoverwegingen beperken van het scheepvaartverkeer (vanwege de lage waterstand op de rivieren) en het vervroegd oogsten om beregening van gewassen te verminderen.

De minister bereidt de maatregelen voor omdat ,,een kritieke situatie met grotere of kleinere maatschappelijke consequenties niet uit te sluiten'' is. Remkes baseert zich daarbij op weersvoorspellingen waarin een aanhoudende droogte is voorzien. Het peil van de grote rivieren zal, zo verwachten de weerbureaus, niet stijgen. Volgens Meteoconsult zal de kleine hoeveelheid regen die de komende tien dagen in het stroomgebied van Maas, Waal en Rijn (Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en België) valt, Nederland niet bereiken. De waterstand in de Rijn ondervindt vandaag en morgen wel licht positieve gevolgen van de regen vannacht en vandaag ten zuiden van Nederland, zeggen Meteoconsult en het KNMI.

Als deze voorspellingen kloppen verwacht een woordvoerder van Tennet, beheerder van het elektriciteitsnet, dat de nu geldende `code oranje' voor de stroomproductie voorlopig van kracht zal blijven. ,,Maar dat is wel koffiedik kijken'', benadrukt hij. Dat betekent dat er tussen de 700 en 1400 megawatt aan reservevermogen beschikbaar is. Voor Tennet is het op basis van de brief niet duidelijk wat de plannen van minister Remkes precies zijn.

In de brief geeft Remkes aan dat Tennet verantwoordelijk is voor een eventueel noodzakelijke beperking van de stroomproductie. De regionale netbeheerders bepalen zelf hoe zij de beperkingen uitvoeren. ,,Vitale voorzieningen en kwetsbare groepen'' worden daarbij ontzien, schrijft de minister.

Remkes roept gemeenten, provincies en waterschappen op om niet ,,op eigen houtje'' actie te ondernemen, aldus zijn woordvoerder. Hoewel volgens de minister ,,er geen sprake is van een crisis'' bereidt hij, in overleg met het ministerie van Verkeer en Waterstaat, scenario's voor voor het geval de droogte aanhoudt. Deze scenario's zullen woensdag bekend zijn, zegt een woordvoerder.

VERZILTING: pagina 3

BEDRIJFSLEVEN: pagina 9