Kamer vraagt uitleg over risico's gasnet

In de Tweede Kamer is met verontrusting gereageerd op een recent onderzoeksrapport waarin staat dat Gasunie, NAM en het ministerie van Defensie al drie jaar moedwillig het risico van ,,ernstige calamiteiten' nemen met hun ondergrondse leidingen.

De PvdA-fractie wil dat het kabinet ,,zeer snel, binnen een maand', een eerste antwoord geeft op de vraag hoe serieus de dreiging is. ,,Ik ben verbaasd en verontrust', zegt het Kamerlid F. Crone.

Volgens het onderzoeksrapport van energieconsultant P. Koppen de Neve slaan Gasunie, NAM en Defensie al sinds het voorjaar van 2000 waarschuwingen over ,,ernstige calamiteiten' met hun ondergrondse leidingen in de wind. Koppen de Neve noemde dit ,,onbegrijpelijk en onaanvaardbaar'.

Naar aanleiding van eerdere publicaties over de kwestie werden afgelopen voorjaar al Kamervragen gesteld aan de betrokken ministers van Economische Zaken en Defensie. VVD'er P. Hofstra wil dat het kabinet over het laatste onderzoeksrapport ook opheldering geeft. ,,Dit rapport roept nieuwe vragen op', aldus Hofstra.

De PvdA kondigde vanochtend daarom aan opnieuw vragen te zullen stellen over het onderwerp. ,,De antwoorden van het kabinet zijn veel te geruststellend geweest', zegt Crone. ,,Uit het rapport van Koppen de Neve blijkt dat er meer aan de hand is.'

De fouten doen zich voor in een meldsysteem waarmee beheerders van leidingen worden geïnformeerd over graafwerkzaamheden, het Kabels- en Leidingen Informatiecentrum (Klic). Het Klic stuurt graafplannen door naar beheerders van kabels en leidingen. Zij informeren hierna de graver over kabels of leidingen op de graaflocatie. In deze geautomatiseerde contacten zouden de fouten zich voordoen. Het softwarebedrijf HLA, dat in het verleden voor het Klic werkte, waarschuwt al drie jaar dat de bedrijven en het ministerie ,,Russisch roulette' spelen.