Inlaat Maaswater wellicht gestaakt

Het blijft droog, maar huishoudens en bedrijven hebben geen gebrek aan water. Wel breken er meer waterleidingen door inklinking van de bodem. En de verzilting? `Zout water kwam altijd al binnen.'

Een tekort aan drinkwater door de lage stand van de Rijn? Nee, zegt M. Huisman, woordvoerster Waterleidingbedrijf Amsterdam, dat al zijn water via het Amsterdam-Rijnkanaal betrekt uit de Rijn. ,,Om een beeld te geven: normaal stroomt door de Rijn 2000 kuub per seconde en dat kan in het ergste geval 800 kuub worden. Wij onttrekken 2 kuub per seconde.''

Het aanhoudend droge weer leidt niet tot een tekort aan drinkwater, zo blijkt uit een rondgang langs waterleidingbedrijven. De Nederlandse drinkwaterbedrijven, verenigd in de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin), leveren jaarlijks 1,1 miljard kubieke meter drinkwater. Daarnaast leveren de waterbedrijven nog eens 80 miljoen kubieke meter industrieel water aan bijvoorbeeld tuinders en de procesindustrie. Deze grote afnemers hebben ook geen problemen, zegt H. Brons, directeur `water' van de belangenorganisatie VEMW: ,,Ook het probleem van het koelwater is voorbij, doordat het nu minder warm is.''

Zestig procent van het geleverde water wordt onttrokken aan het grondwater, 40 procent aan het oppervlaktewater. Grondwaterreserves zijn er meer dan voldoende, die worden niet beïnvloed door het droge weer van de afgelopen maanden. Maar ook de bedrijven die hun water betrekken van de grote rivieren, zeggen dat ze amper problemen hebben. ,,We houden altijd een grote voorraad aan in de Biesbosch. Er is nog zeker genoeg voor een maand'', zegt een woordvoerder van het waterbedrijf Europoort. Het bedrijf betrekt zijn water van Nederlands grootste waterwinbedrijf, Brabantse Biesbosch. Het levert jaarlijks 180 miljoen kubieke meter drinkwater. Het wordt onttrokken aan de Maas, opgeslagen in drie enorme bekkens op grondgebied van de gemeente Drimmelen, en vervolgens verkocht aan verschillende waterbedrijven, die het zuiveren tot drinkwaterkwaliteit.

Een woordvoerder van waterwinbedrijf Brabantse Biesbosch sluit niet uit dat zijn bedrijf morgen minder, of zelfs helemaal geen, water kan onttrekken aan de Maas. ,,Het is afhankelijk van de doorstroom bij de stuw van Lith. Die mag omgerekend niet onder de 25 kubieke meter per seconde komen'', zegt hij. Vanochtend lag die doorstroom op 33 kubieke meter per seconde, terwijl zijn bedrijf acht kubieke meter per seconde onttrekt. Omgerekend stroomt er bij het Hollands Diep, het afnamepunt voor het waterwinbedrijf, nu dus precies 25 kubieke meter per seconde door. Dat is het minimum. ,,Als de doorstroom bij Lith verder omlaag gaat, moeten we een van onze twee pompen sluiten. Of we moeten helemaal stoppen'', zegt de woordvoerder.

Maar de reserves in de bekkens zijn voldoende om nog zeker veertig dagen drinkwater te leveren. Hij vindt alle verhalen over een dreigend tekort onzin. Ook de gevaren van het ingelaten zoute water, noemt hij opgeblazen. ,,Men praat over zeewater, maar dat is het niet. Het water is licht zout. Voordat de Hollandse IJssel werd afgesloten, kwam dat altijd binnen.''

Toch deed zich vorige week in Friesland een probleem voor. Waterbedrijf Vitens, met 1,6 miljoen aansluitingen het grootste waterbedrijf van Nederland, kon de vraag niet aan. Maar dat had niks te maken met een gebrek aan drinkwater, zegt de woordvoerder. De vraag was plotseling erg groot, doordat vakantiegangers massaal terugkeerden en verkoeling zochten in de hitte. ,,De capaciteit van de waterleidingen was daarvoor niet toereikend.'' Inmiddels is de vraag volgens Vitens weer normaal. Het bedrijf kampt wel met meer leidingbreuken dan normaal.

Door indroging (inklinking) van de bodem komt meer spanning op de waterleidingen te staan. ,,Normaal hebben we drie tot vier lekkages in de week'', zegt het Waterbedrijf Europoort. ,,Nu zijn dat er twee keer zo veel.'' Maar de lekkages worden snel opgespoord, zegt hij. Het zorgt voor weinig extra problemen. Ook het waterbedrijf Groningen zegt dat er de afgelopen week meer leidingen zijn geknapt dan normaal. ,,Vooral waar de leiding het huis binnengaat.''

    • Marcel aan de Brugh
    • Karel Berkhout