Delfzijl is Jorritsma dankbaar

Na een succesvol halfjaar als waarnemend burgemeester in de Groningse havenplaats Delfzijl begint Annemarie Jorritsma (VVD) vandaag als burgemeester in Almere.

Ze laat een zilveren collier in een cassette zien. ,,Prachtig he?', zegt Annemarie Jorritsma, waarnemend burgemeester van Delfzijl. ,,Cadeau gekregen van het college.' Aan de ketting hangt onder meer de `Grunniger molleboon', de bijnaam van de Groningers. ,,In de vorm van een ontkiemend gepoft zout boontje', leest ze het begeleidend papiertje voor. Oud-minister en oud-vice-premier Jorritsma is, volgens plan, na een halfjaar uit de havenplaats vertrokken en begint vandaag aan haar nieuwe baan als burgemeester van Almere.

Delfzijl verkeerde door bestuurlijke affaires, een vernietigend VROM-rapport en begrotingstekorten in februari dit jaar in grote problemen. Zes maanden later is de havenplaats weer op de goede weg, zegt PvdA-wethouder Marian Scharft. ,,Mede dankzij Annemarie.' Na het vertrek van Jorritsma's partijgenoot E. Haaksman vroeg de Groningse commissaris van de koningin Alders haar schoon schip te maken in de probleemgemeente. Dankzij haar aanstekelijk enthousiasme, directe manier van communiceren, toegankelijkheid, maar vooral ook haar ruime bestuurlijke ervaring wist Jorritsma orde op zaken te stellen, zegt Scharft. Bovendien gaf ze Delfzijl weer zelfvertrouwen, stelt Marc Calon, loco-commissaris van de koningin (PvdA): ,,Je kunt van Jorritsma zeggen wat je wilt, maar ze heeft een positieve uitstraling. Ze is overal, spreekt met mensen, heeft geen kapsones en is heel daadkrachtig.'

Het imago van Delfzijl is verbeterd, oordelen Scharft en Calon. Jorritsma zelf waarschuwde echter bij haar afscheid vrijdag voor een nieuwe crisis. Ze richtte zich persoonlijk tot PvdA-fractievoorzitter Jan Menninga. ,,Op met name de PvdA (met zeven zetels de grootste fractie, red.) rust de verantwoordelijkheid om zowel binnen de fractie als met andere fracties in de raad zodanig samen te werken dat niet binnen de kortste keren opnieuw een crisis ontstaat. Ik ben er helaas niet van overtuigd geraakt dat de heer Menninga zich van die bijzondere verantwoordelijkheid bewust is.' Menninga zou afspraken om niet naar buiten te treden over een integriteitsrapport van KEMA geschonden hebben.

Menninga noemt de reactie van Jorritsma ,,overtrokken', ,,stemmingmakerij' en ,,ongepast' voor een afscheidsreceptie. Hij overweegt nu zijn fractievoorzittersschap neer te leggen. ,,De kritiek richt zich alleen op mijn persoon en daar ben ik niet gelukkig mee. Als er iets misgaat, word ik erop afgerekend. Aan dat spelletje doe ik niet mee.' Menninga vermoedt dat het college de oude bestuurders weg wil hebben. ,,Eerst Haaksman weg en nu Menninga.' Het nieuwe college, dat in maart werd samengesteld, bestaat uit PvdA, CDA en VVD.

Raadslid Arco de Kruijff van Gemeentebelangen Delfzijl meent dat Jorritsma de rust heeft hersteld binnen de gemeente en het ambtenarenkorps weer zelfvertrouwen heeft geschonken. ,,Maar ze was ook niet te schijterig om mensen ergens op aan te spreken.' Jorritsma viel weliswaar met haar neus in de boter, omdat Delfzijl dankzij het grote maritieme zeilevenement Delfsail vorige maand, dat een miljoen bezoekers naar de havenplaats trok, positief in het nieuws kwam. Maar hoe ze daar als gastvrouw optrad, wekte veel bewondering. ,,Ze had een enorme geestdrift, die eruit knalde', verklaart De Kruijff.

Ook zocht ze bewust de publiciteit om met de burgers te communiceren. Het Dagblad van het Noorden vroeg haar een wekelijkse column te schrijven. ,,Een mooie manier om met de burgers te communiceren', vond ze. Allerlei onderwerpen bracht ze ter sprake: van stenen gooiende jongeren tot het Plan van Aanpak, naar aanleiding van een vernietigend VROM-rapport. Een halfjaar geleden bleek uit een VROM-inspectie dat Delfzijl al geruime tijd geen milieucontroles uitvoerde bij chemische bedrijven. De handhaving was bovendien zorgwekkend, voor de haven gold een veertig jaar oud bestemmingsplan, waardoor milieubelastende bedrijven niet geweigerd konden worden. Inspecteur J. Tesink van de Inspectie VROM Regio Noord sprak indertijd van ,,een litanie van narigheid'.

Samen met de provincie Groningen en de gemeente stelde de inspectie een Plan van Aanpak op. Een halfjaar later is Tesink goed te spreken over de voortgang van de uitvoering van het plan. Tesink: ,,Afspraken worden gerealiseerd. Aan vernieuwing van de bestemmingsplannen wordt hard gewerkt.' Er werden in Delfzijl twee nieuwe milieu-inspecteurs aangesteld. In totaal zijn er nu drie. Verder komen er drie extra ambtenaren voor bouwvergunningen, handhaving en bestemmingsplannen.

Voor Jorritsma's gevoel is de bestuurscultuur onder haar korte bewind opener geworden. ,,Zaken worden sneller gecommuniceerd, er wordt niets onder de pet gehouden. Ons motto: alles is openbaar, tenzij het geheim is.' Overigens merkt Groen Links-raadslid M. de Weerd niets van een veranderde bestuurscultuur. ,,Raadsstukken worden nog vaak laat aangeleverd, zodat je er als raad te snel op moet reageren. Je krijgt dan de indruk dat onderwerpen er snel doorgejast moeten worden.' Dat neemt niet weg dat ze Jorritsma ,,een positief denkend mens' vindt. ,,Delfzijl is nu beter in beeld.'

    • Karin de Mik