Commissarissen in verzet tegen code

Commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen komen donderdag bijeen om het verzet te inventariseren tegen de adviezen voor goed ondernemingsbestuur van de commissie-Tabaksblat. Initiatiefnemers zijn de president-commissarissen A. Loudon (onder meer ABN Amro) en H. Langman (beleggingsmaatschappij HAL).

De commissarissen, invloedrijke toezichthouders bij bedrijven, keren zich vooral tegen de voorgestelde benoemingstermijn van vier jaar voor bestuurders en tegen het voorstel om de bonusregelingen te maximeren. Ook het voorstel om het aantal commissariaten per persoon te beperken staat op de agenda voor de (besloten) bijeenkomst in het Amsterdamse Hilton. Dit wordt door diverse betrokkenen bevestigd.

Begin vorige maand publiceerde de commissie-Tabaksblat 140 voorstellen die moeten leiden tot beter ondernemingsbestuur. Tot 5 september bestaat de gelegenheid kritiek te leveren. In het najaar komt een definitieve versie van de code, die deels via wetgeving bekrachtigd zal worden. Tabaksblat zal als president-commissaris bij TPG, Aegon en Reed Elsevier zelf aanwezig bij de bijeenkomst van donderdag, waarvoor rond de vijftig mensen zijn uitgenodigd.

,,Ik neem aan dat hij daar ons rapport zal verdedigen'', zegt P. de Vries, als directeur van de Vereniging Effectenbezitters lid van de commissie-Tabaksblat. Verrast over het mogelijke verzet is hij niet. ,,Loudon en Langman zijn bij uitstek gewend dat commissarissen een doorslaggevende positie hebben en dat aandeelhouders niets te zeggen hebben.'' De voorstellen van Tabaksblat moeten ertoe leiden dat de aandeelhouders meer zeggenschap krijgen. Ook moet de code excessen als extreme gouden handdrukken voor topbestuurders beperken.

Vorige week oefenden voor het eerst (voormalige) bestuurders als Boonstra (ex-Philips) en Van den Bergh (VNU) kritiek uit op `Tabaksblat'. ,,Interessant is dat zij vooral enkele details bekritiseerden en het feit dat wij het structuurregime [waarin commissarissen veel macht hebben] overeind hadden gehouden'', aldus De Vries van de VEB. Ondanks het handhaven van dit structuurregime lijken de commissarissen te vrezen voor afnemende macht. Zo stelt Tabaksblat voor om de beloning van de top, nu nog het domein van commissarissen, door de aandeelhouders te laten vaststellen.