Christendom

In haar column `Zeus en de schoonheid van een zwaan' (NRC Handelsblad, 11 augustus) schrijft Marjoleine de Vos: ,,Ik weet niet precies wat christendom is.'' Dat klopt. Ze weet er niet veel van, al schrijft ze er graag over. Behalve dat de spreuk `Extra ecclesiam nulla salvatio' eigenlijk luidt `Extra ecclesiam nulla salus', is het niet zo dat Paulus voor de stoa van Zeus of op de trappen van de Arestempel tot de Atheners stond te `schreeuwen' dat hun goden niets voorstelden en dat ze hem voor gek hielden, omdat hun beeld van de godheid niet overeenkwam met dat van de lijdensman. Paulus hield op de Areopaag een aandachtig beluisterde toespraak, waarin hij de Atheners prees, omdat daar een altaar stond, toegewijd `aan een onbekende god'. Die onbekende god verkondigde hij hun als de ene God van hemel en aarde. Ze haakten pas af, toen hij over de opstanding uit de doden begon (Hand.17:17-32).

    • Dr. P.F.M. Fontaine