Zoet water per schip

Binnenvaartschippers hebben aangeboden om zoet water uit het IJsselmeer te vervoeren naar gebieden in Zuid-Holland die kampen met verzilting. De organisatie van Nederlandse binnenschippers heeft dat aanbod gedaan nu, in verband met de aanhoudende droogte, besloten is met zout water de grondwaterstand op peil te houden.

Volgens Cees de Vries, secretaris van Bureau Voorlichting Binnenvaart hebben zich al honderd binnenschippers aangemeld om bij te springen. Ze hebben toch weinig te doen nu in deze vakantieperiode het aanbod van lading beperkt is. De schippers zouden twee keer per dag vanaf het IJsselmeer naar specifieke gebieden in Zuid-Holland kunnen varen.

Volgens de Vries kan op die manier dagelijks 120.000 tot 200.000 kubieke meter zoet water worden aangeleverd. Daardoor wordt het verziltingsproces niet gestopt maar wel vertraagd. Het waterschap Rijnland laat sinds gisteren dagelijks 860.000 kubieke meter zout water in het gebied toe om grondverzakkingen en andere schade tegen te gaan. Hierdoor dreigt echter wel verzilting van de bodem.

Maandag komen de belangenganisatie van de binnenvaartschippers en de Westelijke land- en tuinbouworganisatie bij elkaar om over de praktische uitvoering van de plannen te praten. Zo is het bijvoorbeeldnog onduidelijk waar en hoe het water precies moet worden gelost en wie de schippers gaat betalen.