Veel dode vogels in de Oostvaardersplassen

In natuurgebied Oostvaardersplassen, gelegen tussen Almere en Lelystad, sterven plotseling duizenden vogels. Tot voor kort stierven dagelijks vijftig eenden en ganzen aan de gevolgen van blauwalg. Donderdag werden plotseling vijfhonderd dode vogels opgeruimd, gisteren meer dan zeshonderd.

Staatsbosbeheer, dat de Oostvaardersplassen beheert, gaat ervan uit dat de toename van de vogelsterfte te wijten is aan een andere soort blauwalg dan tot dusverre. Aanvankelijk waren eenden en ganzen het slachtoffer, maar nu sterven ook heel andere vogelsoorten, zoals lepelaars en verscheidene soorten steltlopers. Dit kan, volgens Staatsbosbeheer, duiden op een andere oorzaak, omdat deze vogels ander voedsel eten dan eenden en ganzen.

Om verdere verspreiding te voorkomen moeten de kadavers snel worden opgeruimd. Staatsbosbeheer kan op dit moment geen andere maatregelen nemen dan het verwijderen van de dode vogels. De behandeling van zieke vogels of het verwijderen van blauwalgen door het water door te spoelen is geen oplossing. Alleen een flinke regenval kan verbetering in de situatie brengen. Staatsbosbeheer vreest dat de vogelsterfte nog enige tijd zal aanhouden. De blauwalgbacterie gedijt het best tijdens warme perioden zoals de afgelopen weken tijdens de hittegolf.