Risico op ramp met leidingen genegeerd

. De Gasunie, de NAM en Defensie nemen al drie jaar moedwillig het risico van ,,ernstige calamiteiten'' met hun ondergrondse leidingen.

Hun optreden is ,,uit maatschappelijk oogpunt (...) onbegrijpelijk en onaanvaardbaar''. Dit staat is een onderzoeksrapport van energieconsultant ir. P. Koppen de Neve. Hij concludeert dat 10 tot 20 procent van alle graafmeldingen die de leidingbeheerders ontvangen fouten bevatten, met het risico op ,,vermijdbare ongelukken met mogelijke slachtoffers''.

De fouten doen zich voor in een meldsysteem waarmee beheerders van kabels en leidingen worden geïnformeerd over graafwerk, het Kabels- en Leidingen Informatie Centrum (Klic). Het Klic stuurt graafplannen door naar beheerders van kabels en leidingen. Zij informeren hierna gravers over kabels of leidingen op de voorgenomen graaflocatie. In deze – geautomatiseerde – contacten zouden de fouten zich voordoen. Het gaat volgens Koppen de Neve vooral om het fout op de kaart situeren van graaflocaties, waardoor de Gasunie niet weet dat bij haar leidingen graafwerk wordt verricht.

De bedrijven en het ministerie worden al sinds 2000 gewaarschuwd dat ze hiermee `Russische roulette' spelen, maar hechtten hieraan geen geloof. Ze zeggen dat uit eigen onderzoek van mei 2000 blijkt dat foutenscores van 10 procent of hoger ondenkbaar zijn. De precieze gegevens zijn echter in handen van één bron, softwarebedrijf HLA, dat de waarschuwingen sinds 2000 heeft doen uitgaan, maar deze niet publiekelijk kon onderbouwen omdat het aan geheimhouding is gebonden. Koppen de Neve heeft voldoende data ter inzage gekregen, zegt hij, en bevestigt de juistheid van de waarschuwingen. Ook stelt hij dat nog altijd ,,honderden fouten'' per maand voorkomen. Op vragen van Tweede-Kamerlid Timmermans (PvdA) heeft minister Kamp (Defensie) nog afgelopen mei gemeld dat de Defensie Pijpleiding Organisatie, die een ondergronds NAVO-net beheert, ,,geen reden'' voor zorg over fouten heeft.

De Gasunie zegt dat het bedrijf de zaak opnieuw uitvoerig in onderzoek neemt. F. Haak benadrukt namens de Gasunie dat hij nog altijd vertrouwen heeft in de eigen handelwijze, maar wil deze intern en extern laten toetsen. ,,Als er fouten of afwijkingen worden geconstateerd (...) zullen we zeker ingrijpen.'' De NAM is al met nieuw intern onderzoek begonnen, maar heeft nog geen fouten vastgesteld, al zal het onderzoek ,,nog enige maanden'' vergen. Defensie reageert niet op het onderzoek.

FOUTEN: pagina 2

    • Tom-Jan Meeus
    • Rob Schoof