Minister vindt droogte bedrijfsrisico boeren

De overheid zal eventuele schade die boeren lijden door de droogte niet compenseren. Dat heeft minister Veerman (Landbouw) gisteren na afloop van de ministerraad gezegd. Veerman beschouwt droogte voor boeren als een ,,ondernemersrisico''.

Door de aanhoudende droogte is het grondwaterpeil in het westen van het land tot een gevaarlijk laag punt gedaald. Om de dijken te behoeden voor afbrokkelen en de houten funderingspalen van huizen in oude stadscentra voor rotten, heeft een viertal hoogheemraad- en waterschappen besloten het grondwater op peil te houden door zeewater in te laten. Hierdoor komt brak water in de grond, wat schade aan gewassen en natuur veroorzaakt.

Land- en Tuinbouworganisatie LTO is kwaad over de weigering van de minister om de boeren tegemoet te komen. ,,Droogte is een ondernemersrisico'', zegt een woordvoerder van de brancheorganisatie, ,,maar de overheid neemt nu maatregelen in het algemeen belang die ten koste gaan van de boeren. In dat geval moet de overheid bereid zijn de schade te compenseren.'' Volgens LTO bestaat hiervoor bestuurscompensatie, een vergoeding voor de gevolgen van overheidsoptreden.

Veerman houdt nauw contact met zijn collega's van Economische Zaken (Brinkhorst) en Waterstaat (staatssecretaris Schultz Van Haegen) zolang de droogte aanhoudt. Premier Balkenende en minister Veerman zien in de problemen een goede aanleiding om na te denken over de toekomstige waterhuishouding.

De kans is groot dat behalve bij Rijnland, de komende dagen ook bij Delfland en Schieland zout water het land binnenkomt, verwacht Schultz van Haegen van Waterstaat. De voorspelling is dat de droogte ook volgende week nog aanhoudt. De staatssecretaris voorziet dat zij ook dan nog keuzes zal moeten maken tussen verschillende maatregelen om de gevolgen van het gebrek aan watertoevoer in Nederland zo klein mogelijk te houden.

Als voorbeeld noemde zij het sluiten van de sluizen bij Driel om het waterpeil in de Waal en de IJssel voor de scheepvaart op niveau te houden. Dit is gisteren besloten. Ze hadden ze ook juist open kunnen zetten om water naar het Amsterdam-Rijnkanaal te leiden. Daar wordt water vandaan gepompt naar het westen van het land om zo het grondwaterpeil hoog te houden. Dat is weer belangrijk om bodemverzakking te voorkomen.

Het zoutgehalte bij Gouda bedroeg gisteren 300 milligram per liter water. Het hoogheemraadschap van Rijnland meet dit dagelijks op een aantal locaties in het boezemstelsel. Voorlopig stelt het hoogheemraadschap geen beregeningsverbod in voor het gebied.