Meeste topsporters tekenen convenant

Ongeveer 70 procent van de potentiële olympiagangers heeft inmiddels het convenant met sportkoepel NOC*NSF ondertekend. Na intensief overleg over de overeenkomst zijn de obstakels die de medewerking van sporters en begeleiders in de weg stonden, uit de weg geruimd. De deadline voor sporters en begeleiders lag op 15 augustus.

Ondertekening van het convenant is een vereiste om volgend jaar mee te mogen naar de Olympische Spelen in Athene. Aanvankelijk lag de deadline op 1 juli. Veel sporters aarzelden. De obstakels lagen op het gebied van portretrecht, verzekeringen en het dopingprotocol.

Een uitgebreide toelichting heeft inmiddels de meeste sporters over de streep getrokken. NOC*NSF gaat ervan uit dat de resterende dertig procent het convenant ook zal onderschrijven. ,,Dit betreft personen die voor wedstrijden of trainingen momenteel in het buitenland verblijven'', laat de sportkoepel weten. ,,Er zijn geen signalen ontvangen dat iemand niet wil tekenen.''