Khalilzad wordt ambassadeur VS in Afghanistan

President Bush zal binnenkort zijn speciale gezant voor Afghanistan, Zalmay Khalilzad, benoemen tot Amerikaans ambassadeur in dat land. Dat hebben regeringsfunctionarissen gezegd. Khalilzad, één van Bush' topadviseurs, volgt ambassadeur Robert Finn op die sinds maart vorig jaar in Kabul verbleef. Zijn benoeming onderstreept het belang dat Bush hecht aan hernieuwde inspanningen om de situatie in Afghanistan te normaliseren en vaart te zetten achter wederopbouw. Onlangs besloot Washington tot drastische verhoging van het hulpbudget. Khalilzad, geboren in Kabul, verliet Afghanistan in de jaren '70. Als invloedrijk regeringsadviseur in Washington pleitte hij altijd voor een harde lijn tegenover Irak en de Talibaan in Afghanistan. Onder Clinton waarschuwde hij al voor de dreiging van Al-Qaeda vanuit Afghanistan.