Economie van Zuid-Amerika verbetert licht

De economie van de Latijns-Amerikaanse en Caraïbische landen zal dit jaar met anderhalf procent groeien. Dat betekent een lichte verbetering vergeleken met vorig jaar, toen de economie 0,6 procent kromp.

Die voorspellingen staan in een deze week gepresenteerd rapport van Cepal, het gezaghebbende economisch adviesorgaan van de Verenigde Naties voor Latijns Amerika met het hoofdkantoor in Santiago in Chili.

Het Latijns-Amerikaanse land met de beste groeicijfers is Argentinië. Na het rampjaar 2002 waarin de nationale munt de peso tweederde van haar waarde verloor en honderdduizenden mensen hun baan kwijtraakten, zal de economie in 2003 met 5,5 procent groeien. De totale productie zal overigens in hoeveelheid nog steeds ongeveer 17 procent lager zijn dan in 1997.

Het slechtst presteert de economie van Venezuela. Dit land waar maandenlang werd gestaakt in een poging president Chavez weg te krijgen, zal een economische krimp kennen van dertien procent. Cepal zag in Venezuela het afgelopen tweede kwartaal overigens een ,,significant herstel''.

Andere landen in de regio waar de economie het redelijk goed doet, zijn Costa Rica (4,5 procent economische groei), Peru (3,5) en Colombia (2,5). Brazilië zal voor het derde achtereenvolgende jaar slechts 1,5 procent groeien.

De Latijns-Amerikaanse economie ondervindt hinder van de kommervolle situatie van de wereldeconomie, zegt Cepal. ,,Het ontbreekt aan een externe motor: de Verenigde Staten groeien niet zoals voorspeld, de Europese landen presteren verrassend zwak en ook de Japanse economie stagneert''.

De inflatie zal dit jaar 8,6 procent bedragen, een aanmerkelijke vermindering in vergelijking met de ruim 12 procent van vorig jaar. Ook de werkgelegenheid zal zich, uitgezonderd in Brazilië en Mexico, in gunstige zin ontwikkelen.