DE WEEK

FARIZEEERS onder ons. Een hittegolfje, en paniek over stroomtekort. Jarenlang heeft Nederland zich principieel tegen kernenergie verklaard, om onderussen goedkope kernenergie uit België en Frankrijk in te voeren en zijn eigen, tekortschietende productiecapaciteit aan te vullen met zonnepanelen, windmolens en energie uit koeienstront.

NU JAMMEREN degenen met een bord voor hun kop over gebrek aan productiecapaciteit. De oorzaak zoeken zij niet bij zichzelf, maar bij de energie-industrie, die ze ervan verdenken de productiecapaciteit kunstmatig klein te houden. Kan het schijnheiliger?

EEN UITGEKIEND plan heeft de industrie samen met de netbeheerder klaarliggen voor het geval hitte acute tekorten veroorzaakt.

Maar sporadische stroomstoringen door toeval (een kat) of ander ongerief (hitte-onbestendige bedrading) bewijzen volgens onwetenden dat er een crisis van Californische omvang in de maak was. Wegens de liberalisering.

LAST VAN DE hitte heeft de binnenvaart. De waterstand op de rivieren zakt, de schippers kunnen minder lading meenemen, hun omzet daalt. Daar komt structureel achterstallig onderhoud aan de vaarwegen bij, wat zich nu dubbel wreekt. De vaarwegen zijn in staatshanden, niet geliberaliseerd.

NIET ALAN GREENSPAN, of niet alleen Alan Greenspan heeft de scherpste rentestijging sinds 20 jaar op de kapitaalmarkten teweeggebracht. De macht van de Amerikaanse centrale bankier reikt niet zo ver als de financiële wereldmedia wilden doen geloven. Een aanzienlijk belangrijker oorzaak blijkt Azië te zijn, dat wil zeggen Japan aangevuld met de opkomende financiële macht China.

SAMEN FINANCIEREN zij inmiddels bijna de helft van het tekort dat de VS met de wereld hebben. Samen veroorzaakten zij met hun interventies ter waarde van duizelingwekkende bedragen zowel de op- als de neergang van de obligatiemarkten, en daarmee zowel de spectaculaire daling als stijging van de kapitaalmarktrente.

Weliswaar om hun eigen munten te beschermen, maar de mondiale impact moet politiek Washington hebben doen huiveren.

AOL TIME WARNER zal straks weer Time Warner heten. En AOL? Misschien een domeinnaam die herinneringen oproept aan de journalistiek die zo massaal, zo onkritisch, zo gedrogeerd de historische cesuur tussen de oude en de nieuwe wereldeconomie had ontdekt. En zo gruwelijk ongelijk heeft gekregen. En dat niet heeft bekend.

In Nederland zullen de grootste concurrenten in de reiswereld, Thomas Cook en TUI, samenwerken. Dat wil zeggen gezamenlijk reizen naar Azië organiseren – met het noodlijdende Air Holland als vervoerder, die van een beleggingsgroep steun kreeg toegezegd. Mooie klus voor de NMa.

CHINA ZEGT DOOR de longziekte sars aanzienlijk schade in zijn toeristenindustrie geleden te hebben. Ook de buitenlandse investeringen slonken spectaculair. Nu de sars-crisis is overwonnen, zou volgens westerse economen de schade snel worden hersteld. Het longvirus zou de economische machtsontplooiing van China eigenlijk nauwelijks hebben verstoord.

SINGAPORE IS de klap nog niet te boven. De economie slonk in het tweede kwartaal met 11,4 procent. Vergelijk dat eens met Duitsland of Nederland, waar de krimp in tienden van procenten plaatsheeft en `men' doet alsof de toestand hoogst ernstig is.

DE SANERING van de WAO lijkt na jaren van struisvogelpolitiek (CDA, PvdA) eindelijk te beginnen. In de eerste helft van dit jaar is een kwart minder mensen arbeidsongeschikt geworden dan vorig jaar. Maandelijks verdwijnen er netto 1.500 mensen uit de WAO. Op een totaal van bijna één miljoen een druppel. Een standbeeld voor de minister die aan het grootste sociale schandaal sinds een halve eeuw een eind weet te maken.

ZAL DE DOHA-RONDE, de jongste wereldhandelsronde, dan toch lukken? De VS en Europa hebben een deal over de landbouw gesloten, dat wil zeggen een raamwerk van een deal, in elk geval een deal waarvan de details niet bekend zijn. Maar wat de farizeeërs niet belet er onoverkomelijke bezwaren tegen te hebben. India voorop, dat producten uit nog armere landen weert.

    • Paul Friese