`Antillen glijden af naar bankroet'

De Antillen glijden bij ongewijzigd monetair beleid af naar een bankroet, grootschalige kapitaalvlucht en een diepgaande recessie. De overheid kampt dit jaar met een staatsschuld van naar verwachting 376 miljoen Antilliaanse guldens. Zonder ingrijpende bezuinigingen en wijziging van de financiële koers loopt de totale schuld op tot 10 miljard gulden in 2010.

Dat schrijft een commissie van financiële deskundigen onder voorzitterschap van de president van de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen. Een dergelijke schuldenlast zal leiden tot een ernstige vertrouwenscrisis die resulteert ,,in een diepe recessie, kapitaalvlucht, destabilisatie van de Antilliaanse gulden en hoge inflatie', aldus de commissie Schuldenproblematiek.

De Antilliaanse overheid ontkomt niet aan een ingrijpende bezuinigingsronde van 106 miljoen gulden, aldus de commissie. Verder mogen de staatsuitgaven vanaf volgend jaar niet meer stijgen. Ook Nederland zal financieel moeten bijdragen om acuut afglijden van de Antilliaanse economie te voorkomen. Uitstaande schulden moeten gedeeltelijk worden kwijtgescholden. Bovendien moet Nederland ongebruikt ontwikkelingsgeld, de afgelopen twee jaar ging het om een bedrag van jaarlijks twintig tot dertig miljoen euro, in een fonds storten ter delving van de staatsschuld.

De afgelopen zes jaar voerde de Antilliaanse overheid een ingrijpend saneringsbeleid uit. Het ambtenarenapparaat werd met 30 procent ingekrompen, er werd gesnoeid in de ambtenarensalarissen en overheidsinstellingen werden verzelfstandigd. Maar tegelijkertijd heeft het in die periode ontbroken aan investeringen in sociale voorzieningen, armoedebestrijding en structurele hervormingen. Daarnaast liepen de begrotingstekorten op en steeg de schuldenlast tussen 1980 en 2002 tot 3,8 miljard gulden, 81 procent van het bruto binnenlands product.

Politieke partijen op de Antillen hebben verdeeld op de aanbevelingen in het rapport gereageerd. De grootste regeringspartij, FOL, wil een contra-analyse. Regeringspartner PNP, die de minister van Financiën in het nieuwe kabinet levert, zegt de conclusies en aanbevelingen te willen overnemen.

ANTILLEN: pagina 7

Gerectificeerd

Antillen

Het bericht `Antillen glijden af naar bankroet' (16 augustus, pagina 1) meldt dat de Antilliaanse overheid dit jaar een staatsschuld verwacht van 376 miljoen Antilliaanse gulden. Dit bedrag, omgerekend zo'n 180 miljoen euro, betreft het verwachte begrotingstekort.

    • Jos Verlaan