Afschaffen WW-vervolg

Prof. Van Ours schrijft op de opiniepagina van 13 augustus dat afschaffen van de `WW-vervolguitkering' geen slecht idee is. ,,Voor veel werklozen zal die afschaffing geen gevolgen hebben omdat ze toch al snel een baan vinden.''

Het lijkt me een nogal optimistische kijk op de werkelijkheid. Het feit dat er elke maand zo'n 14.000 werklozen bijkomen en het totaal aantal werklozen nu al ruim 500.000 bedraagt, betekent dat er gewoon geen banen zijn en zeker niet voor 57 plussers. Degene die veronderstelt dat als je een werkloze nu maar gedurende een kortere periode een uitkering geeft, deze wel spontaan een baan vindt, staat wel erg ver van de realiteit af. Verder hoort een hoogleraar arbeidseconomie te weten dat de WW-uitkering niet 70% van het laatstverdiende loon bedraagt, maar 70% van het zogenoemde maximumdagloon op dit moment 107,35 euro bruto per (werk)dag (excl. 8% vakantiegeld). Dat scheelt niet onaanzienlijk.

    • Drs. E. van Bruggen