Tijdbeleid

Bijna alle Amersfoorters zijn gelukkig. Alleen hebben ze het te druk. Het gemeentebestuur werkt aan een oplossing. Met een fikse Europese subsidie wordt een revolutionair tijdbeleid mogelijk.

Het moet een zegen zijn om in Amersfoort te wonen. Onderzoeksbureau Nyfer riep de stad uit tot de aantrekkelijkste van Nederland en de Amersfoorters zijn het daar van harte mee eens: in een onderzoek zegt maar liefst 91 procent van de bevolking gelukkig te zijn. Het enige minpuntje is dat de inwoners het te druk hebben, maar daar gaat het gemeentebestuur wat aan doen: Amersfoort krijgt binnenkort een tijdbeleid, als de Europese Unie tenminste met de half miljoen euro subsidie over de brug komt die de gemeente in juli heeft aangevraagd. Een tijdbeleid?

Twee jaar geleden begon Amersfoort het project Tijden van de stad en tweeduizend Amersfoorters vulden een vragenlijst in over `Zorg, werk en openingstijden'. Zij zetten te dure kinderopvang met stip op de eerste plaats bij de stellingen die ze kregen voorgelegd. `Als ik in de gelegenheid ben om instellingen, winkels en bedrijven te bezoeken zijn ze vaak gesloten' eindige op een bescheiden negende plaats. Tweederde van de bevolking vond die stelling onzin.

Als je vervolgens kijkt welke instellingen de grootste ergernis geven, dan blijken banken op kop te staan, onmiddellijk gevolgd door de postkantoren. Gemeente-instellingen komen pas op de derde plaats, net voor de huisartsen en het openbaar vervoer. Deze gemeente doet het goed, zou je dus denken, wat niet zo vreemd is omdat onder andere de afdeling burgerzaken donderdagavond en zaterdagmorgen geopend is.

Maar ja, de gemeente Amersfoort was vast van plan om de hand in eigen boezem te steken, en dus werden aanvullende stellingen geformuleerd. De geënquêteerden werden op het goede spoor gezet met de vraag: `Bent u geholpen met ruimere openingstijden van bedrijven en instellingen?' En eindelijk hapten de burgers toe: ja, antwoordde 22 procent. Ha, dacht de gemeente: we hebben een probleem, en een probleem vraagt om beleid. Tijdbeleid.

`Niet méér open, maar slimmer open', luidt de opdracht die de gemeente zich sindsdien stelt. Maar wat is slimmer in een geïndividualiseerde samenleving, en wie bereik je daarmee? Een `tijdenbureau' moet uitkomst bieden: deze denktank gaat belangstelling wekken voor het gebrek aan afstemming in openingstijden van winkels, gemeentelijke diensten en banken. En dat kost 140.000 euro, te betalen door de Europese Unie. Voor zo'n zelfde bedrag wil Amersfoort een `tijdcongres' organiseren om `het probleem van niet aansluitende openingstijden van instellingen nadrukkelijk onder de aandacht te brengen van wetenschappers, politici en bestuurders'. En als de Europese Unie zo vriendelijk zou zijn om nog eens 140.000 euro bij te dragen komt er ook nog een experimentele dag met aangepaste openingstijden van de gemeente, postkantoren, banken, zorginstellingen en winkels. Eén dag. Voor 140.000 euro. Alsof je een emmer leeggooit.

,,Uitbreiding van openingstijden en voorzieningen in het algemeen leiden mijns inziens niet tot meer tevredenheid maar tot een meer verwende bevolking die sneller ontevreden is.'' Dat schreef een anonieme inzender onder zijn of haar enquête. Non-beleid om non-problemen op te lossen, dat is inderdaad het beste recept om die mooie score van 91 procent gelukkige inwoners teniet te doen. Beste Europese Unie: in het belang van de Amersfoorters, zeg `nee' tegen dit subsidieverzoek.

    • Tijs van den Boomen