Resultaat Orange Fund mager

Het beleggingsresultaat van Orange Fund over het eerste halfjaar kwam inclusief een uitgekeerd contant dividend uit op 4,1 procent. Orange belegt in kleine en middelgrote Nederlandse bedrijven. Het fonds streeft naar een beter rendement op langere termijn dan de CBS Small Cap Index. Deze liet over het eerste halfjaar een stijging zien van 16,8 procent.