Onenigheid over nut en schade van inlaat zout water

De inlaat van zout water in het westen van Nederland heeft geleid tot onenigheid tussen de betrokken hoogheemraad- en waterschappen en natuurorganisaties. Vandaag zou het kabinet zich buigen over watermaatregelen.

Pagina 3