Markies mag niet, maar moet wel

De Keuringsdienst van Waren verplicht een bakkerij, gevestigd in een monumentaal pand, om zonwering aan te schaffen. Dat is nodig om de temperatuur in een vitrine op een aanvaardbaar niveau te houden. De bakker doet wat gevraagd wordt. Vervolgens krijgt de bakkerij van de gemeente te horen dat zonwering op grond van de monumentenwet juist niet mag.

Het is een van de 400 voorbeelden van tegenstrijdige, onlogische of onuitvoerbare regels die ondernemers in de afgelopen twee maanden melden aan het ministerie van Economische Zaken en MKB-Nederland. Hiervoor was tot 1 september de speciale website www.tegenstrijdigeregels.nl opengesteld.

Staatssecretaris Karien van Gennep van Economische zaken en MKB-voorzitter Loek Hermans besloten gisteren op verzoek van het bedrijfsleven om het meldpunt nog een maand langer open te houden. De staatssecretaris hoopt hierdoor een zo volledig mogelijk overzicht te krijgen van regels die ondernemers vaak tot wanhoop drijven. Na 1 oktober worden op basis van de binnenkomende klachten verschillende projectteams samengesteld. Zo krijgen arbeidsomstandigheden, openbare veiligheid, brand- en voedselveiligheid, milieu- en natuurbeheer en, bouw- en ruimtelijke ordening in ieder geval elk een zogenaamde `eigen taskforce' om de regels in die sectoren op uitvoerbaarheid te toetsen.

Want wat doet bijvoorbeeld een restaurant nu met de eis dat uit oogpunt van voedselveiligheid heet water tenminste 60 graden Celsius moet zijn. Bij het lozen van het water, bijvoorbeeld uit de afwasmachine, komt dit hete water in het riool. En op basis van milieu-eisen mag afvalwater niet warmer zijn dan 30 graden Celsius.

Het meest werd geklaagd door de horeca: 28 procent van de meldingen kwam uit deze sector. Ook kwamen er nogal wat klachten uit de installatietechniek en de metaalindustrie. Een laatste voorbeeld. Een slager verbouwt op verzoek van de Keuringsdienst van Waren zijn verwerkingsruimte. Het raam wordt verwijderd omdat de temperatuur in de ruimte daardoor te hoog oploopt. Maar enige tijd later vertelt de Arbo-inspecteur hem dat personeel niet in een ruimte mag werken zonder lichtinval van buiten.