In azc's truc tegen uitzetting in zwang

Asielzoekers hebben een nieuwe manier gevonden om hun uitzetting uit te stellen. Velen van hen verzoeken minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) om op de `Nawijn-lijst' met schrijnende gevallen te worden gezet. Hun uitzetting wordt dan opgeschort. De asielzoekerscentra (azc's) in Noord-Holland zeggen hierdoor overvol te raken.

Deze situatie is ontstaan sinds 5 augustus. Toen oordeelde de rechtbank van Maastricht dat asielzoekers die menen een `schrijnend geval' te zijn en daarover een brief sturen aan de minister, niet mogen worden uitgezet zolang hun afwijzing niet voldoende is gemotiveerd. De rechtbank van Assen oordeelde onlangs precies het tegenovergestelde.

,,Iedereen roept nu: ik wil ook op de lijst'', zegt Dorien Marres, medewerkster van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bij het cluster Noord-Holland. ,,Het loopt enorm uit de hand. We kunnen het risico niet meer nemen de opvang te beeindigen. De volgende dag kan blijken dat we een asielzoeker alweer moeten opnemen.'' Marres heeft daarom het personeel van de acht asielcentra waarvoor zij verantwoordelijk is een e-mail gestuurd met het advies de opvang niet te beëindigen als asielzoekers zeggen dat zij een brief aan de minister gestuurd hebben. Ook twijfelgevallen, waarbij nog moet worden uitgezocht of ze écht een brief hebben geschreven, mogen tijdelijk blijven.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bevestigt dat asielzoekers die dreigen te worden ontruimd snel even een briefje schrijven om dat te voorkomen. Afgelopen vrijdag heeft minister Verdonk besloten dat eerst wordt gekeken wie onder de eenmalige regeling zal vallen en dat daarna de afhandeling van de brieven weer ter hand wordt genomen.

De IND houdt dagelijks een lijst bij waarop briefschrijvers zijn geregistreerd. Hierop staan al rond de 7.000 namen. Er zijn al veel afwijzingsbrieven verstuurd. Op dit moment loopt er een bodemprocedure over de vraag of die rechtsgeldig zijn, gelet op de tegenstrijdige vonnissen. De IND spreekt van een `standstill' in de procedure.

,,We kunnen amper nog zorgvuldig met asielzoekers omgaan'', zegt Marres. ,,Je hebt ze voorgelicht dat ze binnen een bepaalde periode het land moeten verlaten. En vervolgens sturen ze zo'n brief en mogen ze weer blijven.''

Een woordvoerder van het landelijke COA ontkent dat de asielcentra dichtslibben. ,,Er is voldoende capaciteit om mensen langer te laten blijven. Wel kunnen we minder snel inkrimpen dan gepland.'' Het COA kon niet zeggen of in alle opvangcentra in het land asielzoekers brieven sturen naar de minister. ,,Marres kan alleen over haar eigen cluster oordelen.''

    • Japke-d. Bouma