Het Journaal

In het hoofdartikel `Ambtelijke humor' (12 augustus) schrijft u over het niet bestaande filmpje van Vincent van Gogh: ,,Het gearriveerde team van Het Journaal werd net op tijd verwittigd dat het slechts kunst was.''

Dat is niet correct. De redactie van het Het Journaal heeft zelf besloten dat het filmpje voor ons geen onderwerp was, omdat de bron van het verhaal onvindbaar bleef, de persoon op het filmpje onherkenbaar was, film in 1890 nog niet bestond en omdat het Van Gogh Museum geen enkele indicatie had dat Van Gogh toen in Zundert is geweest. Pas daarna werd bekendgemaakt dat het een grap was. Van het ongezien persberichten publiceren is dus geen sprake. Van beweringen controleren voor publicatie wel.

    • Marcel Gelauff
    • Adjunct- Nos Journaal