Droogte leidt in Europa tot lagere oogsten

De Europese Commissie verwacht dat de tarweoogst in de Europese Unie dit jaar door de extreme droogte zo'n 10 miljoen ton ofwel 6,6 procent lager zal uitvallen dan vorig jaar. De maïsoogst zal 10 procent dalen.

Dit blijkt uit gisteren gepubliceerde prognoses van het Joint Research Centre van de Commissie. De prognoses zijn gebaseerd op de beschikbare gegevens tot 10 augustus. Daaruit blijkt dat vooral de oogsten in het midden en zuiden van de Europese Unie door de droogte worden getroffen.

In Frankrijk, de belangrijkste producent van granen in de EU, zal de tarweopbrengst dit jaar 10 procent lager uitvallen en in Italië 12,3 procent. Portugal is met een daling van 15 procent het zwaarst getroffen.

Bij de oogst van suikerbieten zal het totaalgewicht met zo'n 7 procent dalen, maar het suikergehalte van de bieten kan hoger zijn. In de gebieden rond het Kanaal en de Noordzee, waaronder Nederland, zal de bietenoogst het minst worden getroffen.

De opbrengst van aardappelen, waarvan Nederland een belangrijke producent is, zal volgens de prognoses met gemiddeld slechts 2 procent dalen in vergelijking met vorig jaar. De aardappelprijs is overigens sterk gestegen in de afgelopen weken in de verwachting dat de oogst aanzienlijk zou dalen.

De grootste productiedaling doet zich voor bij zonnebloemen met een kwart minder opbrengst. Hierbij worden Spanje en Italië het zwaarst getroffen.

De Commissie constateert verder dat weidegebieden in heel Europa door de droogte zijn getroffen, maar het grootste verlies aan biomassa doet zich voor in de zuidelijke landen en het zuiden van Frankrijk.

De Europese Commissie maakte verder nieuwe maatregelen bekend voor extra steun aan boeren wegens de droogte, waaronder vervroegde uitbetaling van steunbedragen. Zo zal de uitbetaling van de helft van de Europese inkomenssteun in de akkerbouw met een maand worden vervroegd naar oktober. Premiebetalingen voor zoogkoeien, rundvlees, schapen en geiten zullen in de meest getroffen gebieden met ruim een maand worden vervroegd naar begin september.

In juli nam de Europese Commissie ook al enkele maatregelen voor extra steun, waaronder verkopen uit interventievoorraden van granen voor diervoeder en toestemming aan boeren om braakgebieden alsnog te gebruiken. Eurocommissaris Fischler (Landbouw) wees gisteren in een verklaring op de mogelijkheden die lidstaten ook zelf hebben voor extra ondersteuning aan getroffen boeren.