Diesel wint weer aan populariteit

De dieselauto wint snel terrein in Nederland. Na een aantal jaren van stagnatie als gevolg van belastingmaatregelen is de verkoop van auto's met een dieselmotor in het eerste kwartaal van dit jaar met 3,4 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Rai Data Centrum.

Precies een op de vier nieuwe auto's rijdt op diesel, dat voor `veelrijders' (automobilisten die zo'n 25.000 kilometer of meer per jaar rijden) voordeliger is dan benzine. ,,De consument laat zich niet sturen'', zegt C. Boutens, de woordvoerder van de Rai, de vereniging van auto-importeurs. De zegsman refereert aan het beoogde effect van een belastingmaatregel die de overheid in 2000 invoerde. Een heffing van 2.000 gulden (908 euro) op dieselauto's moest de verkoop van de milieuvriendelijker LPG-auto's stimuleren.

Door de maatregel stokte de al jaren groeiende verkoop van dieselauto's de afgelopen drie jaar. Maar met ingang van dit jaar neemt de verkoop van dieselauto's weer fors toe. ,,De belastingmaatregel is kennelijk door de markt geabsorbeerd'', zegt Boutens. Vooral de zakelijke markt (40 tot 50 procent van de nieuwe auto's wordt door bedrijven gekocht of geleast) geeft duidelijk de voorkeur aan diesel.

Volgens de Rai-woordvoerder won diesel de afgelopen jaren aan attractiviteit, doordat veel nadelen grotendeels zijn opgelost. Dieselauto's werden schoner en minder luidruchtig. Bovendien ervaren veel autokopers het ruimtebeslag van een ingebouwde gastank als een duidelijk minpunt van een LPG-auto. Een vergelijking van het Nederlandse wagenpark van 1999 met dat van vorig jaar bevestigt de trends voor diesel en LPG. Het percentage LPG-auto's liep terug van 5,7 naar 4,2 procent, diesel groeide van 11,7 naar 14,2 procent.

Diverse Europese onderzoeken voorspellen dat in 2010 de helft van alle nieuwe auto's op diesel zal rijden. Alleen fiscale maatregelen kunnen die voorspelling lokaal verstoren. De Rai verwacht dat de overheid niet opnieuw met extra heffingen op diesel zal proberen de consument te sturen. Boutens: ,,Den Haag ziet inmiddels in dat het oude, op de consument gerichte beleid zinloos is. Onze politici beseffen dat je je beter op de industrie kunt richten. Stimuleren van innovatie en strengere emissie-eisen zijn effectiever.''