De Rolling Stones

Wat is er mis met 60-jarige mensen die blijkbaar zodanig gewaardeerde muziek maken, dat velen bereid zijn een toegangskaartje te kopen en de moeite nemen te komen luisteren? Waarom vindt NRC Handelsblad (12 augustus) het nodig om zowel in het hoofdartikel als middels de column van Sjoerd de Jong het optreden van de Rolling Stones af te kraken en hen aan te raden met pensioen te gaan? Alleen omdat ze een bepaalde leeftijd bereikt hebben of omdat ze enige decennia geleden furore maakten en het tijdsbeeld mede bepaalden? Waarom worden de Stones niet als voorbeeld gesteld van zeer eigentijdse `ouderen' die niet achter de geraniums gaan zitten maar gewoon doen waartoe ze in staat zijn en zodoende in eigen onderhoud blijven voorzien? Ook de quasi wetenschappelijke onderbouwing van Sjoerd de Jong lijkt nergens anders op uit te komen dan dat, naar zijn mening, tijdsverloop (de muziek van) de Stones een pathetische klank heeft gegeven. Jammer dat dergelijke commentaren, ingegeven door de tijdgeest dat alles en iedereen jong en hip moet zijn, nog bestaan.

    • Elsbeth Vogel