Zout water is niet heel zout

Het inlaten van zout water bij het gemaal Gouda zal schade toebrengen aan de tuinbouw en de natuur, maar hoe omvangrijk die is, valt moeilijk te zeggen. De waterschappen zullen proberen de stroom zout water zo te regelen, dat de kwetsbaarste regio's ontzien worden.

Dat zijn zonder twijfel de boom- en heesterkwekers rond Boskoop, Waddinxveen en Hazerswoude. Een woordvoerder van LTO Nederland zegt dat de boomkwekers weinig of geen bassins met water hebben, zodat zij voor de bevloeiing van hun boompjes rechtstreeks aangewezen zijn op oppervlaktewater.

Boomkwekers maken veel gebruik van pot- en containerteelt. Hierbij staan de kweekplanten niet in de grond, maar in potten en containers. Voortdurende bevloeiing is noodzakelijk. De woordvoerder van LTO verwacht dat kwekers bij aanvoer van zout water gaan zoeken naar `creatieve oplossingen' – ze zullen met tankwagens water gaan halen uit andere regio's waar het water minder zout is.

Overigens is `zout water' een zwaar woord voor het water dat bij Gouda wordt ingelaten. Normaal bereikt het ingelaten Rijnwater waarden van 150 milligram per liter. Door de zouttong uit de Waterweg is het zoutgehalte bij het inlaatpunt afgelopen dagen gestegen naar 200 milligram per liter. Vandaag wordt water van 300 milligram per liter ingelaten.

Volgens LTO Nederland zal de glastuinbouw in het Westland en rond Bleiswijk veel minder worden getroffen: ,,De meeste tuinders hebben daar eigen waterbassins. Bovendien wordt veel met recirculatie gewerkt: het gebruikte water wordt hergebruikt. We verwachten dat de schade daar daarom beperkt zal blijven.''

Het is moeilijk te zeggen in hoeverre de natuur te lijden heeft onder de inlaat van `zout' water. Veel ecologen beschouwen 300 milligram per liter niet als een hoge waarde waar de natuur een zware dreun van zal krijgen. Er valt voorlopig alleen over te filosoferen: Tjeerd Bouma van NIOO Yerseke, het voormalige Delta-instituut: ,,Veel hangt af van de duur van de aanwezigheid van het brakke water en of het gaat accumuleren.''