Van Geel wil geen apart huishoudwater

Staatssecretaris Van Geel (Milieu) ziet af van de grootschalige toepassing van huishoudwater. Het risico voor de volksgezondheid is volgens hem te groot en bovendien is de distributie technisch ingewikkeld en daardoor te kostbaar.

Van Geel heeft dit aan de Tweede Kamer meegedeeld.

In Nederland zijn op zes plaatsen proeven genomen met het gebruik van huishoud- of grijs water, om zo op `kostbaar' drinkwater te besparen. Voor het huishoudwater gelden minder hoge kwaliteitseisen dan voor drinkwater en daarom is het ongeschikt voor consumptie. Het kan wel worden gebruikt voor het sproeien van de tuin, het wassen van de auto of voor de was en het doorspoelen van het toilet. Hiervoor is een gescheiden leidingensysteem nodig.

In zijn brief aan de Tweede Kamer deelt de staatssecretaris mee dat ook bij een juist gebruik van huishoudwater het risico van infecties in een aantal plaatsen te groot bleek. ,,De microbiologische kwaliteit van het huishoudwater blijkt dus niet te allen tijde gewaarborgd te kunnen worden. Dit betekent dat een verdergaande zuivering noodzakelijk is'', aldus Van Geel. Hij concludeert dat daarmee echter weer een ,,mogelijk aanzienlijk deel'' van de argumentatie voor het gebruik teniet wordt gedaan, omdat het water dan de kwaliteit van drinkwater benadert. Ook bij de levering worden fouten gemaakt, ,,waardoor bewoners onbewust huishoudwater consumeren'', aldus Van Geel.

Daarnaast zijn er in de proefwijken incidenten geweest door verkeerde aansluitingen van leidingen (baden in grijs water bijvoorbeeld). ,,De aanleg en het beheer van een dubbel leidingennet blijkt in de praktijk een arbeidsintensieve taak waarbij, ondanks zorgvuldige begeleiding, fouten niet zijn uit te sluiten'', aldus Van Geel, die vaststelt dat ook eigenaren/bewoners ,,onoordeelkundig wijzigingen aanbrengen'' in het leidingensysteem, waardoor het minder schone water verkeerd terechtkomt.

Inmiddels zijn de waterleidingbedrijven gestopt met de verspreiding van huishoudwater. Grootschalig gebruik kan een besparing van 40 procent op het gebruik van drinkwater opleveren. Volgens staatssecretaris Van Geel blijft incidentele toepassing van huishoudwater wel mogelijk.