Staat gedaagd om leges

Een coalitie van 25 minderhedenorganisaties is een bodemprocedure begonnen tegen de Nederlandse staat over de verhoging van de tarieven voor verblijfsvergunningen. De organisaties, waaronder Vluchtelingenwerk Nederland en Forum, eisen dat het ministerie van Justitie de legesverhogingen, die variëren van bijna 300 procent tot 1.150 procent, terugdraait. Eerdere oproepen hiertoe vonden bij minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) en haar voorganger geen gehoor.

Justitie heeft de leges voor de aanvraag en de afgifte van een verblijfsvergunning binnen een jaar tweemaal verhoogd. Een eerste, tijdelijke verblijfsvergunning voor een volwassene kostte op 1 januari 2002 nog 56,72 euro. Sinds 1 januari dit jaar is dat 430 euro, een verhoging van 660 procent. Voor een verlenging van de verblijfsvergunning, voorheen gratis, moet nu 285 euro worden betaald. Een vergunning voor onbepaalde tijd kostte eerst 226 euro en nu 890 euro.

Volgens Vluchtelingenwerk zijn veel migranten en vluchtelingen in de problemen geraakt. ,,Wij ontvangen signalen dat sommige vluchtelingen de verblijfspapieren voor hun kinderen of hun partner niet meer kunnen betalen'', zegt een woordvoerster. ,,Die verblijven dan noodgedwongen zonder geldige papieren, dus eigenlijk illegaal, in Nederland.''

Als reden voor de prijsverhogingen voert Justitie aan dat de leges kostendekkend moesten worden. De 25 organisaties stellen echter dat het voorwerk voor de verblijfsvergunningen verricht wordt in het herkomstland van de migrant of vluchteling. ,,Het afgeven van een verblijfsvergunning is in Nederland niet meer dan een administratieve handeling. Wij vinden de bedragen die daarvoor worden gerekend onevenredig hoog'', aldus de woordvoerster van Vluchtelingenwerk. De verhogingen treffen ook migranten die voor korte tijd in Nederland willen verblijven.