Pax Americana

Historicus Arend Jan Boekestijn blijkt een onverbeterlijke voorstander van de Pax Americana (NRC Handelsblad, 7 augustus). Alsof er niets gebeurd is, bewierookt hij het Amerikaanse ingrijpen in Irak terwijl juist erg veel mensen de vermoedens die ze een half jaar geleden al hadden, alleen maar bevestigd hebben gezien. Zijn lofzang op de vrede naar Amerikaanse maat rechtvaardigt hij nog steeds met: Irak was een schurkenstaat met massavernietigingswapens die binding had met internationale terroristen. Het optreden van de Amerikanen was dus juist en als ze nu zouden vertrekken, zou Irak in hetzelfde kwaad vervallen. Dat mag niet gebeuren.

De afgelopen oorlog toont echter aan dat Irak geen schurkenstaat was, het land geen massavernietigingswapens meer had en geen broeinest van terrorisme was. Boekestijn blijft echter bij die beschuldigingen terwijl ik me door deze feiten moet afvragen wat de Amerikanen in hemelsnaam in Irak te zoeken hebben. Het antwoord zit in een klein woordje dat ik in zijn artikel niet ben tegengekomen en waarvan ik het belang steeds doorslaggevender ben gaan achten. Denkt Boekestijn dat Amerika haar vrede, met alleen al aan burgerzijde minstens 6.000 doden, ook aan de Irakezen had opgelegd als zij niet op een enorme grote oliebel hadden gewoond?

    • Drs. E.A. Krabbendam