Kwart minder nieuwe WAO'ers

Het aantal mensen dat in de WAO terechtkomt, is in de eerste helft van dit jaar met 26 procent gedaald ten op zichte van het eerste half jaar van 2002. Dat heeft het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) vandaag bekendgemaakt.

Als reden noemt het UWV de invoering van de Wet verbetering poortwachter vorig jaar, die de groei van het aantal arbeidsongeschikten in de WAO moet beperken. Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) is blij met de daling, maar gaat door met de voorgestelde ingrepen in de WAO. Volgens De Geus is dit noodzakelijk ,,in verband met de stijging in de WAO in de afgelopen jaren en de vergrijzing''.

Het totale aantal WAO-uitkeringen bedroeg eind juni 796.300 en neemt maandelijks met zo'n 1.500 af. Behalve door een vermindering van de instroom komt dit ook door de vergroting van het aantal mensen dat de WAO verlaat. Het aantal arbeidsongeschikten dat de WAO verlaat, steeg het afgelopen half jaar met drie procent.

Sinds de invoering van de Wet verbetering poortwachter op 1 april 2002 is de instroom in de WAO voortdurend gedaald. De wet legt veel verantwoordelijkheid bij werkgevers en werknemers om te voorkomen dat mensen in de WAO belanden. ,,De invloed van de Wet poortwachter begint nu duidelijk zichtbaar te worden'', zegt een woordvoerder van het UWV. ,,Werkgevers, werknemers en arbodiensten kijken nu veel beter welke mogelijkheden iemand nog heeft om te kunnen werken.''

In het regeerakkoord stelden de coalitiepartijen CDA, VVD en D66 nieuwe ingrepen in het vooruitzicht. Zo worden alle WAO'ers onder de 45 jaar opnieuw gekeurd volgens de nieuwe criteria. Alleen volledig arbeidsongeschikten zouden hun WAO-uitkering behouden. Minister De Geus maakt op Prinsjesdag de definitieve ingrepen in de WAO bekend.

Voor CDA-Kamerlid J. Hessels is de daling ,,een reden om dit beleid voort te zetten. Als het aantal WAO'ers verder afneemt, kunnen we de uitkering verhogen, maar alleen voor de mensen die écht arbeidsongeschikt zijn.'' PvdA-Kamerlid J. Bussemaker ,,is niet op voorhand tegen maatregelen om het aantal WAO'ers te verkleinen'', maar wil meer aandacht voor preventie. ,,We moeten nu vooral de Wet poortwachter goed uitvoeren. UWV en keuringsinstanties hebben behoefte aan rust.''