`Hi David, wat me ertoe bracht je te bellen...'

Delen van het telefoongesprek op 30 mei tussen Susan Watts, wetenschapsredacteur bij het BBC-programma Newsnight en wapenexpert dr David Kelly.

Het gesprek vond plaats een dag nadat het verslag van BBC-journalist Andrew Gilligan was uitgezonden in het programma Today van de BBC-radio. De toon is familiair, reden waarom vaak zinnen niet worden afgemaakt. Watts en Kelly hadden eerder met elkaar gebeld, maar van dat gesprek bestaat geen bandopname.

SW: Wat mij intrigeerde en me ertoe bracht je te bellen waren de citaten gisteren in het Today-programma over het 45-minuten-gedeelte van het dossier.

DK: Jep. We hebben het daar natuurlijk over gehad.

SW: We hebben...

DK: Ik denk dat je mijn standpunten daarover kent.

SW: Ja, ik heb mijn aantekeningen nog eens doorgenomen en je was daar indertijd eigenlijk behoorlijk specifiek over – misschien heb ik daar iets over gemist, maar eh...(beiden lachen)... je was specifieker dan de bron in het Today-programma – niet dat dat betekent dat het niet een en dezelfde persoon is – maar eh... in feite verwees je in dat gesprek naar Alastair Campbell.

DK: Ehhh jaja, met jou?

SW: Ja.

DK: Ik bedoel, ik heb gisteren gesproken met Gavin Hewitt (een andere BBC-journalist, red) – hij belde me in New York, en hij kan dus hebben ingehaakt op wat ik zei omdat ik precies hetzelfde heb gezegd als tegen jou.

SW: Ja, dus hij besliste kennelijk Alastair Campbell niet zelf te noemen maar dit te bestempelen als [Downing Street] Nummer 10.

DK: Jep jep.

SW: Krijg jij daar veel toestanden mee.

DK: Ik? Nee, nog niet tenminste. Ik was gisteren in New York. (lacht)

SW: Ja, goed uitgemikt, denk ik.

DK: Ik bedoel, ze denken niet dat ik het was, denk ik. Misschien wel, misschien niet. Ik weet het niet.

SW: Eh, is dat het enige stuk in het verslag waar jij bezorgd over was dat er maar één bron was vermeld inplaats van meer?

DK: Je moet bedenken dat ik geen deel uitmaak van de inlichtingengemeenschap – ik ben een gebruiker van inlichtingen... Natuurlijk ben ik goed bekend met heel veel inlichtingen, daarom word ik gevraagd er commentaar op te geven. Maar ik zit er niet zelf diep in. Dus op sommige dingen kan ik echt geen commentaar geven omdat ik niet weet of het op één bron of op meer berust.

SW: Maar over die 45 minuten.

DK: O, dat wist ik omdat ik de bezorgdheid over die uitlating kende... Het was een uitlating die was gedaan en die raakte helemaal opgeblazen... Weet je, iemand... Ze zaten wanhopig verlegen om informatie... Ze trokken er hard aan om informatie te kunnen geven, en dat dook op en werd aangegrepen... En het was ongelukkig dat dat gebeurde, daarom is er ruzie tussen de inlichtingendiensten en Nummer Tien, omdat dingen werden opgepikt en als ze eenmaal zijn opgepikt kun je het niet meer intrekken.

(...)

SW: Dus het was niet dat er een hoop mensen waren die zeiden: zet het er niet in... het stond er gewoon in en werd opgepikt...

DK: Er waren een hoop mensen die dat zeiden – ik bedoel het was een interessante week voor het dossier verscheen omdat er zo veel dingen in stonden dat mensen zeiden, wel... we zijn daar niet zo zeker van, of in wezen waren ze er blij mee dat het er in stond maar niet op de manier waarop het er stond, want je weet dat de formulering is eigenlijk heel belangrijk, en de inlichtingengemeenschap is al met al een behoorlijk voorzichtige groep, maar als je mensen hebt die het opstellen voor openbaarmaking presenteren dan gebruiken ze natuurlijk andere woorden. Ik denk niet dat ze bewust oneerlijk zijn, ik denk dat ze gewoon denken dat dit de manier is waarop het publiek het het meest op prijs stelt, ik weet zeker dat jij als journalist hetzelfde probleem hebt, toch? Soms moet je dingen in woorden omzetten die het publiek begrijpt.

(...)

SW: Okee, nog even over die 45-minutenzaak... Ik geloof dat ik dat een beetje meer met je moet doornemen... Is het dus accuraat om te zeggen, zoals je in dat eerdere gesprek al deed, dat het Alastair Campbell zelf was die...

DK: Nee, dat kan ik niet. Alles wat ik kan zeggen is: het voorlichtingsbureau van Nummer Tien. Ik heb Alastair Campbell nooit ontmoet dus ik kan niet... Maar... ik denk denk dat Alastair Campbell synoniem is met dat voorlichtingsbureau omdat hij ervoor verantwoordelijk is.

VIA WWW.NRC.NL: volledige tekst van telefoongesprek en van verhoor Watts