Het geknars van de couponknippers

Numico (babyvoeding en vitamines) schrapt zijn dividend over 2003 bij voorbaat, zo bleek vanochtend. Het eigen vermogen is op en de winst is onvoldoende.

ING meldde later op de ochtend een gelijkblijvende tussentijdse uitkering aan beleggers. Informatieleverancier VNU en ABN Amro doen hetzelfde. Aegon verlaagt zijn dividend, maar pakket- en postbesteller TPG geeft zijn aandeelhouders juist 20 procent extra.

De couponknippers kunnen weer aan het werk. Na de winstberichten komt de dividendstroom. Vroeger moesten de beleggers die hun aandelen thuis onder het matras bewaarden dat zelf bijhouden, de betreffende coupon van het aandeel knippen en naar de bank om hun dividend te innen. Nu doen computers dat.

Dividend was jarenlang een voetveeg. Beleggers moesten hun rendement maar uit de koerswinst van de aandelen op de beurs halen, redeneerden topmanagers. En beleggers hadden wat dat betreft tot 2000 geen klagen. En dat deden zij dan ook niet. In de technologiesector keerden bedrijven zelfs nooit dividend uit. Wij kunnen onze winst veel profijtelijker in onze eigen activiteiten investeren dan een belegger elders kan vinden, was het credo.

Maar na de sluipende beurskrach wint het dividend weer medestanders. Zelfs Microsoft is ermee begonnen. Dividend ondersteunt de beurskoers. Bedrijven kunnen zich onderscheiden van de grijze massa: financieel potente bedrijven doen het met hun dividend. En voor Nederland geldt als bijzonderheid dat de fiscale wetgeving is veranderd. Dividend wordt niet langer zwaarder belast dan koerswinst.

En de beleggers zelf? Die zijn verdeeld. Voor de grote internationale vermogensbeheerders is een dividendverhoging maar derde keus. In de maandelijkse enqûete van de zakenbank Merrill Lynch geven de geldbeheerders de voorkeur aan schuldsanering (50 procent) en verhoogde investeringen (26 procent) boven dividendverhoging (17 procent). In de prioriteitenlijst zit de afgelopen maanden weinig beweging, al krijgen de extra investeringen wel steeds meer aanhangers.

De beleggers weerspiegelen met hun opvattingen het beleid dat het gros van de bedrijven voert. Schulden afbetalen is tegenwoordig iets waar ondernemingen zich graag op laten voorstaan. Anders dreigt straf van de bureaus die hun kredietwaardigheid toetsen. Philips heeft al een lagere kredietwaardigheid gehad, TPG kon net op tijd wegduiken, maar Wolters Kluwer moet na het halfjaarverlies op het matje komen. De kredietmeester gaat voor de couponknipper.

    • Menno Tamminga