Gekke Henkie?

Met het artikel van KPN's Ad Scheepbouwer wordt getracht de politiek in het krachtenveld tussen KPN, Opta en concurrentie te betrekken (Opiniepagina, 1 augustus). Dat KPN als `gekke Henkie' als enig bedrijf in telecommunicatie investeert in Nederland is pertinent onjuist. Door de miljarden die nieuwe toetreders investeerden heeft de Nederlandse telecommunicatiegebruiker sinds het opheffen van het monopolie tientallen procenten korting gekregen op zijn telefoonnota en de beschikking gekregen over een reeks van nieuwe telefoon-, internet- en datadiensten. Het credo is nog steeds dat eindgebruikers en de economie het meest gebaat zijn bij duurzame concurrentie.

Dat Opta's besluit tot gevolg heeft dat de KPN onder kostprijs moet leveren en dat daardoor de kwaliteit van KPN's netwerk in gevaar komt is niet geloofwaardig. KPN's tarieven zijn relatief hoog en met name het aansluitnet dat KPN erfde van het staatsbedrijf is van essentieel belang voor concurrenten. Concurrenten van KPN zullen onmiddellijk voor KPN op de bres springen indien dit netwerk in gevaar dreigt te komen.

Anders dan Scheepbouwer wil, dient de politiek er bij de voorliggende wijziging van de Telecommunicatiewet voor te zorgen dat de Opta effectiever en onafhankelijker toezicht kan houden en juist meer bevoegdheden krijgt.

Een beter renderende investering in kenniseconomie, breedband en innovatie kan een minister niet doen. Nieuwe operators zijn ook geen gekke Henkies en zullen niet langer investeren in een ontwikkelende markt waar toezicht niet goed geregeld is en waar gevolg wordt gegeven aan monopolistische retoriek.

    • Feyo Sickinghe