FNV: nieuw overleg over reorganisaties

De vakbond FNV Bondgenoten wil opnieuw onderhandelen over de sociale plannen van KLM, Akzo Nobel en Stork om de voorgestelde ingreep van het kabinet in de werkloosheidsuitkeringen te compenseren.

Dit heeft FNV Bondgenoten, de grootste vakbond in de marktsector, vanmorgen bevestigd. ,,Door de ingreep in de WW pakken de afvloeiingsregelingen voor tal van werknemers slechter uit dan werd voorzien toen de sociale plannen werden afgesproken. We onderzoeken nu hoe dat financiële nadeel voor individuele ontslagen werknemers kan worden gecompenseerd'', zegt de woordvoerster van FNV Bondgenoten. Luchtvaartmaatschappij KLM noemt een nieuwe gang naar de overlegtafel `prematuur', omdat het wetsvoorstel van het kabinet nog behandeld moet worden door het parlement.

Op dit moment ontvangen werklozen na enige jaren WW nog twee jaar een overgangsuitkering, voordat zij terugvallen op een bijstandsuitkering. Deze overgangsuitkering is net zo hoog als de bijstandsuitkering, maar heeft als voordeel dat niet wordt gekeken naar het eigen vermogen (zoals een woning) of het inkomen van de partner. De sociale plannen voor de ontslagen van duizenden werknemers bij bedrijven zoals KLM en Akzo Nobel, die voorzien in een aanvulling op de werkloosheidsuitkering, zijn afgesproken op een moment dat de overgangsuitkering nog niet ter discussie stond.

Nu het kabinet werklozen na de WW meteen wil laten overgaan naar de bijstand kost dit een onbekend aantal ontslagen werknemers geld. Werknemers zullen straks na de WW te maken krijgen met de partner- en eigendomstoets, zodat de werklozen met een verdienende partner of een eigen huis de afgesproken aanvulling van de werkgever zien verdwijnen naar de sociale dienst. Werknemers die ouder zijn dan vijftig jaar hebben niet te maken met de eigendomstoets, maar hebben wel last van de nadelige gevolgen van de partnertoets.

Een oplossing heeft Bondgenoten nog niet. ,,De afspraken liggen vast'', zegt beleidsmedewerker F. de Beer, ,,maar als de sociale plannen anders uitpakken dan bedoeld, is er over te praten.''