Boonstra haalt uit naar code Tabaksblat

Tijdens zijn eerste optreden bij een openbaar congres sinds de strafprocedure rond voorkennis heeft voormalig Philips-topman Cor Boonstra vanochtend fel uitgehaald naar voorstellen over goed ondernemingsbestuur van de commissie Tabaksblat. Op een congres in Amsterdam noemde hij het een gemiste kans dat Tabaksblat niet zijn pijlen richt op beschermingsconstructies in het Nederlands bedrijfsleven en op het regime dat relatief veel macht bij de commissarissen legt.

,,Het Nederlandse systeem lijdt aan degeneratieverschijnselen. De voorstellen van Tabaksblat, die veel goeds in zich hebben, zijn geen fundamentele verandering. In de voorstellen zit te veel de suggestie dat leden van de raad van bestuur onbetrouwbaar zijn. Ik ben fel tegen het voorstel om een klachtenbureau voor klokkenluiders op te zetten. Dat moet je niet institutionaliseren. Alsof een lid van de raad van bestuur niet te vertrouwen is.''

Boonstra, wachtend op hoger beroep na vrijspraak in eerste instantie van voorkennis bij handel in aandelen Endemol maar veroordeeld voor het verzwijgen van effectentransacties in Ahold, vindt ook dat de commissie Tabaksblat de beleggingen van bestuurders te veel wil inperken. ,,Transparantie is nodig in plaats van restrictie van `ondernemende bestuurders'. Zelfs Amerikaanse ministers mogen nog meer beleggen dan bestuurders in de voorstellen van Tabaksblat. Ik pleit ervoor dat de raad van bestuur volledige openheid biedt over de eigen beleggingsportefuilles aan de compliance officer [de staffunctionaris die waakt over de beleggingen van bestuurders]''.

Boonstra is er juist voorstander van dat bestuurders en commissarissen meer in aandelen worden beloond. ,,Ook commissarissen. Zij worden teveel als politieagent en te weinig als klankbord gezien. In Nederland staan de commissarissen teveel boven in plaats van in de onderneming. Bij een betere rol past ook variabele beloning. In Nederland worden diegenen die echt verantwoordelijk zijn meestal niet verantwoordelijk gehouden voor grote tegenslagen van een onderneming. De raad van commissarissen blijft altijd zitten.''

De kritiek van Boonstra komt een dag na kritische uitspraken van VNU-bestuursvoorzitter Rob van den Bergh aan het adres van Tabaksblat. De uitgever noemde de commissievoorstellen ,,erg Nederlands en nogal precies''. Volgens Van den Bergh is ,,niemand binnen het Nederlandse bedrijfsleven'' gelukkig met de richtlijnen. Ontevreden toonde hij zich over de aanbeveling dat topmannen het beheer van hun beleggingen uit handen moeten geven en dat niet meer dan de helft van de bezoldiging uit bonussen mag bestaan.

Tot gisteren hadden bestuurders zich nog amper kritisch uitgelaten over de aanbevelingen. Later dit jaar, als betrokkenen hun bezwaren kenbaar hebben gemaakt, volgt een definitieve versie die deels kracht van wet kan krijgen.