Stroomverbruik

In het artikel `Minder stroom verbruiken is lastig'(NRC Handelsblad, 11 augustus) staat dat particulieren van mening zijn dat alleen de `grote jongens hun stroomverbruik kunnen temperen om te voorkomen dat Nederland een stroomcrisis meemaakt die iets weg heeft van Californische toestanden'.

Sinds de ernstige elektriciteitscrisis van twee jaar geleden heeft Californië een boom meegemaakt van zonnestroominstallaties, dat wil zeggen dat veel huiseignaren na enig rekenwerk ertoe overgingen om zonnestroompanelen op het dak te zetten om zo een deel van hun dure elektriciteitsrekening door de zon te laten betalen in plaats van uit hun eigen portemonee.

Er hoeft geen recordzomer aan te pas te komen om aan te tonen dat zoiets in Nederland ook kan. Er zijn honderden huiseigenaren in ons land die op het dak van hun huis zonnestroompanelen hebben. De elektriciteit die door die panelen wordt gemaakt wordt in eerste instantie door de elektrische apparaten in het eigen huis gebruikt, en bij overschot draait de elektriciteitsmeter terug, want dat teveel aan elektrische stroom wordt teruggeleverd aan het openbare net.

Ik heb een website over dit onderwerp gemaakt: www.zonnepanelen.wouterlood.com. Een setje van 4 zonnestroompanelen (600Wp) is goed voor 15% van het gemiddelde elektriciteitsverbruik van een Nederlands gezin. Dat is evenveel als het jaarverbruik van de koelkast samen met de computer. Overvloed aan zon levert veel zonnestroom op die meehelpt een dreigend tekort aan elektrsiche stroom tegen te gaan.

    • Floris Wouterlood