`Minister moet stroomtoevoer zeker stellen'

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat minister Brinkhorst van Economische Zaken snel actie onderneemt om de stroomproduktie in Nederland veilig te stellen.

Economische Zaken ziet op dit moment geen probleem, er is volgens een woordvoerder voldoende reservevermogen en capaciteit.

Het reservevermogen voor de elektriciteitsvoorziening in Nederland is vandaag opnieuw genaderd tot 300 megawatt. Dat is, afgezet tegen het totale stroomverbruik van 12.550 megawatt, bijna de uiterste grens. Dat zegt netwerkbeheerder Tennet, die namens Economische Zaken toezicht houdt op het elektriciteitsverbruik, -opwekking en -transport.

Het ministerie zal de Kamer dit najaar voorstellen doen om te zorgen voor een investeringsklimaat dat producenten zal prikkelen om op tijd voldoende energiecentrales te bouwen. Het beschikbare reservevermogen is afhankelijk van de totale produktiecapaciteit. Door het afschrijven van oude centrales en de toenemende vraag naar stroom moeten producenten centrales bijbouwen om de capaciteit op peil te houden. Beschikbaarheid van goedkope energie uit het buitenland maakt zo'n investering voor producenten op dit moment niet rendabel.

Het dreigend tekort aan elektriciteit kan nu slechts op beperkte wijze worden opgeheven. Rijkswaterstaat kan de producenten tijdelijk toestemming geven om het koelwater op een hogere temperatuur te lozen. De toegestane maximumtemperatuur is 30º Celsius. De versoepeling gaat in stappen: eerst mag tot 31 graden worden verwarmd en als dat te weinig soelaas biedt tot 32 graden. Volgens een woordvoerder van Tennet zet verhoging van de koelwatertemperatuur weinig zoden aan de dijk, het zou hooguit enkele honderden megawatts schelen.

Gisteren gaf Rijkswaterstaat de Waalcentrale in Nijmegen toestemming het koelwater te verwarmen tot 31 graden, één graad boven het maximum. De reden daarvoor, benadrukt een woordvoerder van Tennet, was niet om een beetje meer vermogen te kunnen opwekken, maar omdat de centrale anders helemaal afgeschakeld moest worden. Om technische redenen kan de centrale niet onder een bepaald minimumvermogen draaien. Mocht zich plotseling een stroomtekort in Nederland voordoen, dan trekt Tennet zich terug, zegt de woordvoerder. ,,Wij wentelen dan de verantwoordelijkheid voor de distributie af op de zeven energiebedrijven. Die moeten dan uitmaken wie stroom krijgt en wie niet.''

De PvdA wil dat Economische Zaken wetgeving opstelt om voldoende produktiecapaciteit van elektriciteit in de toekomst te garanderen. PvdA-woordvoerder Crone stelt daar vandaag Kamervragen over. Crone wil dat Nederlandse producenten via vergunningverlening verplicht worden een bepaalde reservecapaciteit beschikbaar te houden. Ze mogen deze capaciteit vervolgens onderling verkopen.

De VVD acht ,,actie gewenst'' om de toekomstige capaciteit te regelen, maar de liberalen wachten af tot de minister zelf met voorstellen komt. De situatie van de afgelopen dagen laat volgens Kamerlid De Krom vooral zien dat de procedures in noodgevallen goed werken. ,,Er komt nog steeds stroom uit het stopcontact.''