Het platteland wordt als eerste afgesloten

De forse daling van de reservecapaciteit voor de elektriciteitsvoorziening de afgelopen dagen roept prangende vragen op. Als er een stroomtekort ontstaat, bij wie wordt de stroomtoevoer dan als eerste stopgezet?

Wat gebeurt er als het zwartste scenario werkelijkheid wordt: er is een stroomtekort in Nederland. Alle reservecapaciteit is aangesproken, de centrales lozen koelwater van 32 graden, er kan niet meer worden geïmporteerd en de oproep tot beperking van het stroomgebruik heeft te weinig effect. Volgens netwerkbeheerder Tennet zullen dan de distributiemaatschappijen moeten kiezen wie er stroom krijgt en wie niet. ,,Wij tekken ons dan terug. Het is dan aan de zeven energiebedrijven wat er gebeurt'', aldus een woordvoerder. Niet de overheid, maar zelfstandige distributiemaatschapppijen bepalen dan bij wie het licht uitgaat.

Het Rathenau-instituut heeft in 1994 voor Nederland berekend dat een stroomuitval van langer dan acht uur een schade veroorzaakt van 30 euro per niet geleverde kilowattuur. Zo'n stroomuitval heeft een totale maatschappelijke ontwrichting tot gevolg. Bedrijven kunnen niet werken, ijskasten ontdooien, elektrische deuren staan vast, benzinepompen staan stil, telefooncentrales werken niet, evenmin als zendmasten.

Dit zwarte scenario is met het ministerie van Economische Zaken doorgesproken. De grootverbruikers, zoals de Hoogovens, zullen als eerste geraadpleegd worden: is het niet mogelijk de productie te verminderen of zelfs tijdelijk helemaal stil te leggen? Dit is echter niet altijd mogelijk.

Volgens distributiebedrijf Essent – ook stroomproducent – zal er vervolgens naar gesteefd worden om de maatschappelijke ontwrichting zo gering mogelijk te doen zijn. Dus bij ziekenhuizen en andere belangrijke maatschappelijke objecten zal de stroomtoevoer niet worden afgesloten.

Het waarschijnlijkst is dat plattelandsregio's met weinig vitale organisaties en bedrijven het eerst afgesloten worden. Het is mogelijk om betrekkelijk fijnmazig onderscheid te maken, per schakelkast, al zal het zeker niet per huis gebeuren. Het afsluiten zal niet gedurende een langere periode gebeuren, maar af en toe: een halfuur op de ene plaats, een halfuur op een andere.