Helft werknemers ergert zich aan management

De helft van de Nederlandse werknemers ergert zich aan het slechte management binnen zijn of haar bedrijf. Dat blijkt uit een opiniepeiling van Monsterboard.nl onder bezoekers van de gelijknamige website. Op de vraag `wat stoort jou aan je baan' bleek werkdruk opvallend genoeg de minste ergernis op te leveren. Slechts 9 procent van de circa 1700 ondervraagden gaf aan dit het meest vervelend te vinden. Eén op de vijf werknemers vindt het storend dat hij of zij in de carrière wordt belemmerd en een vergelijkbaar percentage (22 procent) heeft er moeite mee dat zijn of haar werk ondergewaardeerd wordt.

Nederlandse werknemers storen zich meer aan slecht management dan werknemers elders in Europa. Gemiddeld vindt 39 procent van de Europese werknemers slecht management een bron van ergernis, 10 procent minder dan in Nederland. De Denen spannen de kroon. Maar liefst 56 procent zegt zich te storen aan de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf. In Zuid-Europa maken ze zich het minst druk over falende managers: in Spanje slechts 21 procent en in Italië maar 13 procent. Hier wordt de onderwaardering van het werk vervelender gevonden. In beide landen zegt vier op de tien werknemers dit storend te vinden.