Dexia Bank is `stemmingmakerij' zat

Dexia Bank heeft genoeg van de aantijgingen tegen Legio Lease. Organisaties als stichting Leaseverlies bedienen zich van populistisch gedrag, vindt de bank. ,Beleggers krijgen daardoor de indruk dat ze hun schulden niet hoeven te betalen.'

Dirk Bruneel wil geen schietschijf zijn. Niet van beleggers, niet van organisaties als stichting Leaseverlies. De Belgische baas van Dexia Bank Nederland, aanbieder van aandelenleaseproducten, heeft genoeg van de `stemmingmakerij' tegen zijn bedrijf. Vorige week riepen onder meer de Consumentenbond en de stichting Leaseverlies Dexia Bank op tot een incassostop. De organisaties reageerden daarmee op het nieuws dat de bank 150 klanten had gedagvaard die hun schulden weigerden te betalen.

,,Een incassostop afkondigen kunnen we niet. Dat staat gelijk aan een schuldbekentenis, lastig, zeker als er een rechtszaak tegen je loopt'', zegt Bruneel. De belangenclubs voor de beleggers bedienen zich volgens de bankier van populistisch gedrag. ,,Cliënten krijgen de indruk dat ze hun schulden niet hoeven te betalen. Wij worden afgeschilderd als het grote boze Dexia.''

Bruneel heeft daarom vandaag de organisaties een brief gestuurd om zijn beklag te doen. Ook gaat er een kopie van de brief naar minister Zalm van Financiën, die bezig is een commissie van wijzen te formeren. Deze commissie moet bemiddelen tussen de bank en teleurgestelde beleggers. ,,Wij staan open voor dit initiatief, het betekent niet dat wij wachten met incassoprocedures tot de commissie gevormd is, zoals de Consumentenbond heeft gesuggereerd. Je weet niet hoe lang dat duurt. Zalm weet ook dat een incassostop niet zo maar mogelijk is.''

De bankier zit in zijn kamer op de derde verdieping van het kantoor van Dexia aan de IJ-oever in Amsterdam. Zijn uitzicht op het water wordt deels weggenomen door een omvangrijk cruisschip dat aan de kade ligt aangemeerd. De afgelopen maanden zijn een kleine honderd medewerkers in het Dexia-gebouw aan de slag geweest met teleurgestelde Legio Leasebeleggers.

Verongelijkte beleggers belagen de bank momenteel van alle kanten. Zij vinden dat ze slecht zijn voorgelicht over de risico's van aandelenleaseproducten (beleggen met geleend geld) van de bank. Als gevolg van de malaise op aandelenmarkten zijn veel klanten van Dexia met een schuld blijven zitten. Zo'n 200.000 klanten hebben een aanbod gekregen van Dexia voor een financiële regeling. Zij hebben onder meer de mogelijkheid gekregen om na het aflopen van hun contracten hun aandelen te verkopen, en de restschuld die overblijft gespreid af te lossen met een renteloze lening. De helft van cliënten heeft gereageerd op het aanbod. Anderen zijn in zee gegaan met onder meer de stichting Leaseverlies, die namens duizenden beleggers een rechtszaak heeft aangespannen tegen het bank.

,,Als een cliënt een regeling wil treffen, dan zullen wij doen wat mogelijk is. Als men de uitgestoken hand afwijst, dan moeten wij als bank uiteindelijk ons geld terugvorderen'', zegt Bruneel. Vorige week werd er door belangenorganisaties gesuggereerd dat Dexia zijn houding ten aanzien van zijn cliënten aan het verharden was. ,,Wij lenen geld uit en dat wil je op een gegeven moment weer terug, anders kan je er wel mee stoppen als bank. Wij hebben ook onze plichten, naar onze werknemers toe, naar onze aandeelhouders.'' In de periode dat klanten konden reageren op het Dexia-aanbod, heeft de bank de incassoprocedures wel enigszins vertraagd.

De Belg constateert dat de claimcultuur in Nederland zich al aardig aan het ontwikkelen is. ,,Wat dat betreft is Nederland het meest Amerikaanse land van Europa. Mensen stappen snel naar de rechter. De verontwaardiging is er sneller dan de rede.'' Belgen zijn volgens hem behoedzamer, zullen zich niet zo snel `groeperen' in stichtingen. ,,Belgen groeperen alleen als er een popconcert is.''

Ruim een jaar geleden kreeg Bruneel op een zondagochtend een telefoontje van zijn baas, de bestuursvoorzitter van de Dexia groep, Pierre Richard. Het verzoek: of hij het ernstige probleem in Nederland wilde oplossen. Dexia had zijn twee Nederlandse dochters Labouchere, de aanbieder van aandelenleaseproducten, en zakenbank Kempen samengevoegd en de rel rond aandelenlease was aan het losbarsten. Bruneel moest de Legio Lease-affaire gaan oplossen. Hij moest diezelfde dag antwoord geven. Kempen is inmiddels weer losgeweekt van Dexia Bank Nederland en als dochter onder eigen naam actief.

,,Je moet mentaal goed ingesteld zijn op de taak die je te wachten staat. Joop Krant (destijds bestuursvoorzitter van Dexia Bank Nederland, red.) was met een andere instelling aan zijn baan begonnen. Die kon het Legio Leaseprobleem niet oplossen. Maar ik geef toe dat ik niet graag voor de rest van mijn werkend leven crisismanager zou willen zijn. Het geeft wel professionele voldoening, maar je wordt er niet vrolijk van.''

    • Philip de Wit