Cameratoezicht treinen NoordNet

Zes treinstellen van vervoersbedrijf NoordNed zijn vanaf vandaag definitief uitgerust met elk acht videocamera's. De permanente videobewaking is alleen op de Friese spoorlijnen Leeuwarden/Harlingen-haven en Leeuwarden/Sneek/Stavoren. NoordNed hoopt dat de kleine, ronde `designcameraatjes', die iets groter zijn dan een stopcontact, het gevoel van veiligheid onder reizigers en medewerkers zullen vergroten. Tevens moeten ze preventief werken tegen vernielingen en geweld in de treinen.

De camera's zijn overigens niet geplaatst naar aanleiding van incidenten, aldus een woordvoerster van NoordNed. Vorig jaar rustte NoordNed tien bussen in het zuidwesten van Friesland al uit met camerabewaking. De provincie Friesland subsidieert de beveiligingscamera's in bussen en treinen met 185.000 euro.

Uit een klanttevredenheidsonderzoek van NoordNed, gehouden voor de camera's waren geïnstalleerd, bleek dat treinreizigers het sociale veiligheidsgevoel waardeerden met het rapportcijfer 5. In de late avonduren daalde het veiligheidsgevoel nog verder.

In 2001 zette NoordNed als eerste in Nederland een proef op met camera's in treinstellen op het traject Leeuwarden-Groningen. Ruim 75 procent van de reizigers gaf daarna aan zich veiliger te voelen. Binnenkort worden ook twintig wagons op de Groningse trajecten voorzien van camera's.

Op de trajecten waar nu permanent cameratoezicht komt, zijn de conducteurs wegbezuinigd. Wel kunnen er onverwachts service- en controleteams opstappen. NoordNed heeft ook een beveiligingsbedrijf ingehuurd. De videobeelden worden 48 uur opgeslagen op een computer die zich in de cabine van de machinist bevindt. Bij incidenten worden ze gedownload naar een laptop, zodat ze door daartoe bevoegde personen kunnen worden bekeken.

In Nederland beschikken verder alleen acht sprinters van de NS op de Zoetermeerlijn die vanuit Den Haag naar Zoetermeer rijden en terug sinds twee jaar over permanente videobewaking. Vanaf januari 2004 worden nog eens tien sprinters uitgerust met camera's.