Akkoord nabij over wereldlandbouw

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben een `raamwerk' van een akkoord bereikt over de liberalisering van de wereldhandel in landbouwproducten. Dat hebben verschillende bronnen vanmiddag gemeld.

Een akkoord over de landbouw is een voorwaarde om de huidige ronde van besprekingen in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) niet bij voorbaat te doen mislukken. De handelsministers van de 146 WTO-lidstaten komen volgende maand bijeen in Cancún, Mexico, om een tussenbalans op te maken. Eind volgend jaar moet handelsliberalisering op tal van terreinen zijn gerealiseerd.

De EU en de VS waren tot voor kort ernstig verdeeld over de liberalisering van de handel in agrarische producten. Ze zegden eind vorige maand toe andermaal een poging te wagen een akkoord hierover te bereiken tijdens besprekingen in Genève, waar de WTO is gevestigd.

De twee agrarische grootmachten zijn het er in principe wel over eens dat de handel in landbouwproducten moet worden ontdaan van de huidige hoge beschermde tarieven en subsidies, en dat vooral ontwikkelingslanden een grotere toegang moeten krijgen tot de wereldmarkt. Maar terwijl de Amerikanen – daarbij gesteund door landbouwnaties als Australië en Brazilië – in één klap de heffingen op landbouwproducten willen verminderen tot 25 procent, stelt de Europese Unie een geleidelijke vermindering voor. De EU vindt een bondgenoot in Japan, dat met hoge tariefmuren de eigen rijstboeren wil beschermen tegen goedkope importen uit andere Aziatische landen. De rijke landen geven gezamenlijk jaarlijks in totaal meer dan 250 miljard euro uit aan landbouwsubsidies.

Een woordvoerder van Europees landbouwcommissaris Fischler zei aan het begin van de middag dat er ,,een raamwerk'' van een akkoord is. ,,Er is geen gedetailleerde tekst, maar een raamwerk met een beetje detail.'' Hij reageerde op berichten uit Genève vanochtend waarbij diplomaten spraken over een akkoord.

Reuters citeerde de Uruguayaanse voorzitter van de Uitvoerende Algemene Raad van de WTO, Carlos Pérez del Castillo, die op gezag van de onderhandelaars melding maakte van overeenstemming. Een woordvoerster van het ministerie van Economische Zaken zegt dat de verschillende delegaties in Genève zich later vandaag nog over de details van het akkoord zullen buigen.

De mogelijkheden voor een Amerikaans-Europees landbouwakkoord werden groter nadat eind juni de leden van de Europese Unie overeenstemming bereikten over aanpassing van de gezamenlijke landbouwpolitiek. Daarbij kwamen de vijftien EU-leden overeen subsidies voor hun boeren geleidelijk af te verminderen en deels te vervangen door inkomenssteun.