`Aanpak internetters is bangmakerij'

De bevestiging gisteren van Stichting Brein om internetters hard aan te pakken die muziek- en filmbestanden uitwisselen met anderen en daarbij gebruik maken van software zoals van Kazaa, moet vooral gezien worden als bangmakerij. Stichting Brein beschermt voor de film- en muziekindustrie de auteursrechten.

Dat zegt C. Alberdingk Thijm van advocatenkantoor SOLV, het enige Nederlandse advocatenkantoor dat zich exclusief richt op nieuwe technologie, media en communicatie.

,,Er zijn twee grote privacybelemmeringen'', vertelt hij. ,,Stichting Brein gebruikt software waarmee zij in de computer van de internetgebruiker kijkt om het IP-nummer van de overtreder te achterhalen. De stichting heeft daar de bevoegdheid niet toe.'' Als ze dat unieke nummer toch heeft weten achterhalen, moet Stichting Brein in de tweede plaats volgens hem de gegevens van de desbetreffende overtreder opvragen bij diens provider. Verschillende providers hebben al laten weten daar niet aan mee te werken zonder gerechtelijk bevel, omdat ze dan de Wet Bescherming Persoonsgegevens overtreden.

,,Elke keer dat Stichting Brein een provider met een gerechtelijk bevel wil dwingen persoonsgegevens aan haar te verstrekken, zal ze inderdaad naar de rechter moeten stappen'', zegt Alberdingk Thijm. Hij verwacht dat de rechtbank in een dergelijk geval vooral zal kijken naar de wijze waarop de Stichting aan haar informatie is gekomen. ,,In een vergelijkbaar geval in België is al bepaald dat de gehanteerde methode in strijd is met de privacywetgeving. Ik verwacht dat het hier ook lastig wordt.''

De Branchevereniging van Nederlandse Internetproviders bevestigt het verhaal van Alberdingk Thijm. Een woordvoerder: ,,Providers verstrekken nooit vrijwillig persoonsgegevens van abonnees aan particulieren''.