Vaccinatiegraad van zuigelingen gedaald

De vaccinatiegraad bij zuigelingen is de afgelopen jaren gedaald. De kans dat zich in Nederland een epidemie voordoet van een infectieziekte neemt daardoor toe. Dit blijkt uit het rapport `De vaccinatiegraad in Nederland per 1-1-2002', dat gisteren door de Inspectie voor de Gezondheidszorg werd uitgebracht.

Epidemieën van kinkhoest komen de laatste tijd voor door de verminderde werkzaamheid van het vaccin tegen de voorkomende bacteriestammen. Ook gevaccineerde kinderen krijgen soms kinkhoest. Maar epidemieën van polio en mazelen betreffen voor meer dan 95 procent niet-gevaccineerden. De kans daarop neemt toe doordat ouders steeds vaker weigeren mee te doen aan het rijksvaccinatieprogramma. Vooral homeopathische en antroposofische verenigingen verzetten zich tegen vaccinatie. Opmerkelijk is dat in gebieden waar traditioneel om godsdienstige redenen weinig wordt gevaccineerd, de vaccinatiegraad juist stijgt, al leidt dit vaak niet tot voldoende bescherming.

De inspectie vindt het weigeren om mee te doen aan vaccinatie ,,een zeer zorgelijke ontwikkeling''. Vooral in kringen waar de stichting `Kritisch prikken' actief is, wordt de vaccinatie van zuigelingen steeds verder uitgesteld. De inspectie wijst erop dat het idee dat een baby die borstvoeding krijgt tegen infectieziekten is beschermd, op een fabeltje berust. De inspectie zegt verder dat uit een recent rapport is gebleken dat de bijwerkingen van de vaccinaties binnen het rijksvaccinatieprogramma gering zijn.