Unilever geeft kerk gratis ijs

Voedingsconcern Unilever (Omo, Ola, Bertolli, Dove) heeft afgelopen zondag na afloop van de preek in de Kerk van de Nazarener in Amersfoort honderden Magnum-ijsjes uitgedeeld aan alle kerkbezoekers.

Dominee Overduin hield zondag in de Amersfoorter kerk een laatste in een serie van zeven preken over de zeven hoofdzonden, waarnaar Unilever het afgelopen voorjaar zeven smaken Magnum-ijsjes had vernoemd: hebzucht, vraatzucht, lust, jaloezie, wraakzucht, ijdelheid en luiheid. De dominee kwam op het idee om Unilever te vragen de preek af te sluiten met het uitdelen van gratis ijsjes.

In een brief aan Unilever schreef Overduin dat hij de aandacht van het concern voor de zeven hoofdzonden waardeerde. ,,Het was voor ons aanleiding om weer eens stil te staan bij de brokken die de zeven hoofdzonden in relaties kunnen maken'', aldus de brief van Overduin. ,,U communiceert niet vingerwijzend, maar met humor en ironie. Beide goede communicatieprincipes, die de kerk nogal eens mist.''

Het gebaar van Unilever zou volgens de dominee door de aanwezige kerkgangers met groot applaus begroet zijn. Het was op dat moment buiten 30 graden.

Op de website van Ola wordt de historie beschreven van de zeven hoofdzonden. Die begon in de vijfde eeuw na Christus. De geschiedenis zou het eerst geformuleerd zijn door paus Gregorius de Grote.