Gemeente mag arbeid bemiddelen

De gemeenten mogen in de toekomst een deel van het takenpakket van de Centra voor Werk en Inkomen (CWI) overnemen als dit tot een snellere arbeidsbemiddeling leidt.

Dat schrijft staatssecretaris Rutte (Sociale Zaken, VVD) in een antwoord op schriftelijke vragen van het Kamerlid Noorman-Den Uyl (PvdA) bij de behandeling van het Wetsvoorstel werk en bijstand. Het gaat vooral om het bepalen van een zogeheten `reïntegratietraject', waarbij wordt vastgesteld hoeveel en wat voor soort hulp een werkloze nodig heeft om weer aan de slag te komen. Volgens de huidige regels is dit een taak van het CWI, maar volgens Rutte mag regelgeving ,,geen keurslijf'' zijn, als dit de bemiddeling vertraagt. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken gaat het om een ,,experiment'' en zijn er voorwaarden aan verbonden. Zo moet het CWI betrokken blijven bij de advisering of iemand recht heeft op een uitkering nodig heeft.

Rutte komt hiermee tegemoet aan de al langer klinkende roep van de gemeenten om meer zeggenschap te krijgen over de arbeidsbemiddeling van werklozen die in de bijstand terecht (dreigen te) komen. Vanaf 1 januari 2004 worden de gemeenten financieel volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de Algemene Bijstandswet. Zij krijgen hiervoor van het Rijk een vast bedrag. Slagen zij erin veel mensen uit de bijstand te houden, dan mogen zij het overschot op het bijstandsbudget houden. Presteren zij onder de maat, dan moeten zij het extra bedrag aan uitkeringen voortaan zelf bijpassen.

Een andere reden is dat de gemeenten niet altijd tevreden zijn over het werk van de CWI's. Deze zijn overbelast door de grote toeloop aan werklozen en talrijke reorganisaties.

Het experiment van Rutte kan op brede steun in de Kamer rekenen, maar volgens Noorman komt het ,,veel te laat''.

Normaan: ,,Het is al geruime tijd duidelijk dat hebben de CWI's zichzelf hebben overbelast door niet alleen de intake-gesprekken voor de WW, maar ook die voor de bijstand op zich te nemen. Dat zijn zeer complexe en tijdrovende gesprekken, en op die taak waren de CWI's niet berekend. Gelukkig ziet men dat nu in.''

Het CWI zegt ,,blij'' te zijn met de grotere vrijheid in taakverdeling tussen gemeenten en CWI. Volgens een woordvoerder is het ook denkbaar dat gemeentetaken door het CWI worden vervuld.