Donner: Jahjah niet vervolgen

Minister Donner (Justitie) ziet geen reden om voorzitter Abou Jahjah van de Arabisch-Europese Liga (AEL) te laten vervolgen wegens bedreiging. De minister antwoordt dit op vragen van het Tweede-Kamerlid Wilders (VVD).

Aanleiding is een op internet verspreide brief, aangehaald in NRC Handelsblad van 5 juli, waarin de AEL-voorzitter reageert op een verzoek. Een citaat uit de tekst: ,,Ons Borgerhoutse legioen zal graag een bezoekje brengen aan mensen die de AEL waar dan ook willen ondermijnen en op welke manier dan ook.'' Donner wijst erop dat onder de brief ,,alleen de getypte naam van de heer Jahjah staat'' en geen handtekening. Aan wie de brief is gericht is niet bekend ,,noch is bekend wie de brief op internet heeft gepubliceerd'', aldus de minister.

Er is volgens hem onderzocht of in Nederland aangifte is gedaan van bedreiging en dat is niet het geval. Donner bevestigt dat zoiets ook niet nodig is bij bedreiging en dat justitie zelfstandig in actie kan komen, maar ,,het is wel noodzakelijk dat iemand zich door de tekst bedreigd heeft gevoeld''.

Dat is volgens Wilders ,,de zaak op zijn kop zetten''. De reden dat die aangifte ontbreekt is volgens hem nu juist ,,dat mensen zich hierdoor bedreigd hebben gevoeld''. Hij vindt dat Donner zich ,,te veel verschuilt achter het openbaar ministerie'' en spreekt van ,,een slap antwoord''. Wilders zal de kwestie begin september tijdens een overleg in de Tweede Kamer over moslimterrorisme opnieuw aan de orde stellen.