`De tijd van slavernij en kolonialisme is voorbij'

Bij de beëdiging van Mirna Godett als premier van de Antillen trok haar broer Anthony als `echte' volksleider alle aandacht. Tegenstanders houden zich stil.

,,Ik heb één eis aan Nederland. Jullie moeten respect opbrengen voor de Antillen én voor mijn persoon, Anthony Godett.'' Onder luid gejuich van zijn aanhang voerde Anthony Godett gisteren op het plein voor het paleis van gouverneur Frits Goedgedrag in Willemstad het woord.

De beëdiging van zijn oudere zus Mirna Luisa-Godett in het paleis als minister moest toen nog plaatsvinden. Maar het was ontegenzeggelijk de dag van Anthony Godett en daar liet hij geen twijfel over bestaan. Hij was pontificaal aanwezig toen hij en zijn zus in alle vroegte het graf bezochten van hun vader Wilson `Papa' Godett, grondlegger van de partij en mede-organisator van de grote arbeidersstakingen in mei 1969, die uitliepen op rellen in Willemstad.

De partijaanhang van de Godetts hing gisteren aan Anthony's lippen tijdens de voettocht van de Basilica Santa Ana, in de volkswijk Otrobanda, naar het paleis van de gouverneur aan de andere kant van de baai. Op het plein was hij degene die omstanders en de media opzweepte. ,,Godett is van ons en het volk heeft gesproken'', scandeerden partijgenoten. Omstuwd door FOL-ministers en in oranje gehulde partijfunctionarissen, hief hij zijn armen toen de leus ,,weg met hen'', weerklonk, als dreigement aan de `oude garde' van de Antilliaanse politiek.

's Ochtends had oud-premier Etiënne Ys via de Antilliaanse media nog opgeroepen om stelling te nemen tegen de `antidemocratische gebeurtenissen' rond de FOL. ,,Kennelijk zijn mensen bang voor repressailles'', aldus Ys. Hij wees erop dat de FOL-leiding openlijk contact onderhoudt met Monte, de man achter de schermen van de FOL die in de gevangenis zit op verdenking van corruptie. Ook tegen Anthony Godett loopt een gerechtelijk onderzoek wegens corruptie, valsheid in geschrifte en het aannemen van steekpenningen, reden waarom hijzelf geen premier kon worden.

Een ambtenaar van Fort Amsterdam, naar eigen zeggen al dagen betrokken bij het inwerken van de aanstaande nieuwe premier, kijkt later welwillend naar het spektakel op het plein voor het fort. ,,Niemand hoeft bang te zijn voor die vrouw. Ze heeft jarenlang gewerkt voor de arbeidersklasse en ze heeft het politieke werk via haar familie onder de knie.''

,,Mirna Louisa zal volstrekt zelfstandig functioneren'', houdt Anthony de menigte voor. ,,Mijn eigen kamer in Fort Amsterdam ís al klaar. Maar ik zal alleen functioneren als haar adviseur.'' Om vervolgens te wijzen naar het paleis van de gouverneur, de officiële vertegenwoordiger van de Nederlandse koningin. ,,Zoals Pim Fortuyn al zei: de paleizen moeten open. Voor de pers en voor iedereen die daar nog niet naar binnen mocht.''

Godett zelf blijft buiten als de genodigden zich opmaken om zich naar de paleistrappen te begeven. Een Nederlandse persfotograaf die wegens het ontbreken van een passend colbert niet binnen dreigt te komen, mag het jasje van Godett zelf even lenen.

Tijdens een korte plechtigheid in het paleis houdt gouverneur Frits Goedgedrag wat later Mirna Godett in het Nederlands de tekst van de eed voor. Die gaat over trouw aan de koningin en het Statuut van het Koninkrijk. Over het voorkomen van belangenverstrengeling of het aannemen van geschenken. Mirna Luisa-Godett antwoordt hem in het Papiamento, de volkstaal op Curaçao. Na afloop wordt zij onder meer toegejuicht door de actiegroep `Puru' die zich beijvert voor soevereiniteit van het eiland. Ze delen vlugschriften uit met in het Papiamento de tekst: ,,De tijd van slavernij en kolonialisme is definitief voorbij.''

    • Jos Verlaan